Glava

Desetletje investicij PDF natisni
Torek, 31. marec 2009 14:33

V času od ustanovitve samostojne Občine Markovci konec leta 1998 pa vse do konca leta 2007 se občina ponaša z vrsto novih pridobitev na področju infrastrukture, požarne varnosti, gospodarstva, kulture, športa in vaških dejavnosti. Kmalu po ustanovitvi občine smo začeli s preurejanjem stare markovske šole, ki smo jo – vsem v veselje in kraju v ponos - na zunaj ohranili v njeni nekdanji podobi, notranjost pa uredili v sodoben poslovni objekt. V gornjem nadstropju so prostori za potrebe občinske uprave, v pritličju pa delujejo splošna in zobozdravstvena ambulanta, papirnica in poslovni prostor, v katerem se trenutno opravlja dejavnost zavarovalništva. V prenovljene občinske prostore smo se preselili jeseni leta 2000.

V letu 2001 je občina odkupila stari gasilski dom v Novi vasi in ga preuredila v garažo za potrebeobčinskega režijskega obrata. Tistega leta smo uredili javno pot med Bukovci in Novo vasjo ter začeli z izgradnjo prve faze Obrtne cone Novi Jork v Novi vasi pri Markovcih. Obrtno cono zaradi velikega zanimanja, še vedno širimo, tako smo z drugo fazo opremljanja obrtne cone končali v letu 2005 in jo takrat tudi predali njenemu namenu. V letu 2006 smo preplastili lokalno cesto med Markovci in Zagojiči, ki je speljana mimo obrtne cone. Danes se Obrtna cona Novi Jork ponaša z modernimi poslovnimi stavbami, v katerih zasebniki in podjetja opravljajo najrazličnejše dejavnosti in kjer je delo našlo mnogo naših občanov.

Leta 2006 in 2007 smo odkupili bližnja zemljišča še za izgradnjo tretje faze obrtne cone. Od leta 1999 pa do 2003 je potekala posodobitev kabelskega sistema v Zabovcih, Markovcih, Novi vasi, Bukovcih in Stojncih. V tistem času, že leta 2000, pa smo začeli tudi s sofinanciranjem izgradnje športnih objektov ter njihovo dograditev sofinancirali vse do leta 2007. Med večjimi športnimi objekti, ki so bili v tem času zgrajeni oziroma posodobljeni, velja omeniti objekte športnih društev Stojnci, Bukovci in Markovci. Leta 2005 je bila končana gradnja večnamenske dvorane v Bukovcih, kjer se odvijajo številne kulturne in športne prireditve.

Med leti 2001 in 2005 je potekala obnova skoraj vseh vaških kapel, ki jih uvrščamo tudi med našo kulturno dediščino, leta 2006 pa je občina izdatneje sofinancirala nakup orgel, ki so ponos naše cerkve od občinskega praznika leta 2007.

V prvih letih lokalne samostojnosti, v letih od 2000 do 2007, smo sofinancirali tudi prenovo doma upokojencev, ki je zdaj urejen tako, da našim starejšim občanom omogoča izvajanje različnih aktivnosti in srečanj.

Že kmalu po občinski osamosvojitvi, leta 2001, smo del šolskih prostorov preuredili za potrebe vrtca, zanimanje za vpis v vrtec pa je terjalo, da smo ga že leta 2003 še razširili. Gradnja večnamenske dvorane pri osnovni šoli je zahtevala obsežnejše priprave, zato smo z njimi začeli že leta 2001. Gradnja dvorane je potekala v letih 2005 in 2006, ko smo dvorano, ki je poleg obrtne cone ena največjih pridobitev naše občine, tudi svečano odprli. Večnamenska dvorana meri 1600 kvadratnih metrov, v dopoldanskem času je namenjena športni vzgoji osnovnošolcev, popoldan športni rekreaciji in treningom številnim domačim in drugim športnim društvom. V dvorani se vse od otvoritve odvijajo tudi vse pomembnejše občinske prireditve.

Občina Markovci je v svoji desetletni zgodovini veliko pozornost namenjala tudi gasilskim društvom in prisluhnila njihovim potrebam in željam po novih prostorih in po nakupu novih gasilskih vozil.

Leta 2001 in potem še od leta 2004 do 2007 smo sofinancirali prenovo kulturnega doma v Prvencih. V tem desetletju smo rekonstruirali več javnih poti, tako je že leta 2001 potekala rekonstrukcija javne poti med Bukovci in Novo vasjo, leta 2002 med Markovci in Zabovci (cesta, ki poteka ob jezu je še posebej privlačna za kolesarje) in leta 2003 med Stojnci in Zagojiči. Takoj po nastanku nove občine smo začeli s posodabljanjem javne razsvetljave v Markovcih, Stojncih, Bukovcih, Novi vasi in Zabovcih, kjer so do leta 2005 zgradili nove trase javne razsvetljave.

Leta 2002 smo pridobili novi športni objekt z igriščem v Zabovcih, ki smo ga urejali še vse do leta 2007. V neposredni bližini Športnega parka Zabovci smo leta 2004 zgradili tudi most čez potok Rogoznica, kar omogoča dostop na nasip jezera, kjer je bil leta 2007 zgrajen pomol, kar bo zagotovo prispevalo k razmahu vodnih športov v naši občini.

V ponos sta nam tudi urejena ribnika v Borovcih in Prvencih. Ribnik z igriščem v Borovcih je bil urejen že leta 2001, ribnik z brunarico v Prvencih pa še dobiva svojo končno podobo. Omeniti velja tudi lepo urejeno in označeno tematsko pot od Nove vasi do športnega objekta v Stojncih, na kateri je mogoče srečevati rekreativce vseh starosti, pa tudi ljubitelje narave.

Od leta 2001 do 2003 je občina pomagala pri preurejanju prostorov v tako imenovani mlekarni v Stojncih v klubske prostore godbe na pihala, v župnišču Markovci pa smo pomagali pri urejanju prostorov KUD Markovski zvon, sofinancirali smo tudi centralno ogrevanje v cerkvi. V letu 2003 smo začeli s sofinanciranjem dokumentacije za izgradnjo vaško gasilskega doma v Markovcih in leta 2007 smo skupaj s PGD Markovci veliko investicijo tudi uspešno zaključili in dom predali svojemu namenu. Istega leta, torej 2003, so se začele tudi priprave na gradnjo novega vaško gasilskega doma v Novi vasi, ki je bil zgrajen leta 2006. Že leta 2001 smo v občini začeli s pridobivanjem projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije, ki je pravi gradbeni razmah doživela v letih 2005, 2006 in 2007. To leto, 2008, tako že zaključujemo gradnjo kanalizacijskega sistema v Markovcih in Zabovcih, ob tem smo posodobili tudi vso ostalo infrastrukturo in uredili občinsko središče.

Leta 2005 in 2006 je potekala gradnja mrliške vežice na markovskem pokopališču, že leta 2001 pa smo pomagali pri posodobitvi kapele na pokopališču. Z Mestno občino Ptuj smo v letu 2006 začeli z vitalizacijo Ptujskega jezera in v letu 2007 pridobili pomol tudi v Zabovcih ter urejeno plovno pot po jezeru vse do Markovec.

Marinka Bezjak Kolenko, direktorica Občinske uprave Občine Markovci

VIR: Iz korantove dežele: Občina Markovci - o naših krajih in ljudeh (2008), za splet priredil (AM)

Zadnjič posodobljeno Sreda, 01. april 2009 03:01