Glava

Sklep o javni razpravi proračuna za leto 2010 PDF natisni
Torek, 10. november 2009 17:45

OBČINA MARKOVCI
OBČINSKI SVET
Markovci 43
2281 MARKOVCI        
02/788-88-80, fax: 02/788-88-81

Številka: 410-0066/2008
Datum:   5.11.2009

Občinski svet občine Markovci je v skladu s 16. členom Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin  št. 15/06) in v skladu z 90. in 91. členom Poslovnika Občinskega sveta občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin  št. 15/06) na 22. seji Občinskega sveta dne 5.11.2009 sprejel  naslednji

S K L E P

Občinski svet Občine Markovci sklene, da se predlog proračuna občine Markovci za leto 2010 daje v javno razpravo.

Predlog proračuna za leto 2010 bo v javni razpravi do 23. novembra 2009.

V času javne razprave bo zagotovljen vpogled v predlog proračuna tako, da bo sklep o javni razpravi in predlog proračuna objavljen na spletnih straneh občine in zainteresiranim zagotovljen dostop do predloga v prostorih občine.

V času javne razgrnitve obravnavajo predlog proračuna delovna telesa sveta, sveti ožjih delov občine ter zainteresirana javnost. Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pošljejo v pisni obliki županu.


                                                                                                                                                    Franc KEKEC
                                                                                                                                          Župan občine Markovci

Priloge k razpravi proračuna za leto 2010:
icon Splošni del - Predlog proračuna 2010 (66.94 kB)
icon Posebni del - Predlog proračuna 2010 (182.7 kB)
icon Obrazložitev proračuna 2010 - javna razgrnitev (157.35 kB)
icon Načrt razvojnih programov 2010 - javna razgrnitev (93.82 kB)

Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 07. december 2009 10:28
 
} catch(err) {}