Glava

Vabilo na 22. sejo OS Občine Markovci PDF natisni
Petek, 25. maj 2018 11:32

OBČINA MARKOVCI
Ž U P A N
Markovci 43, 2281 MARKOVCI
T: 788 88 80 F: 788 88 81
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Številka: 032-0001/2014
Datum: 23. 05. 2018

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin 47/17) s k l i c u j e m 22. sejo Občinskega sveta Občine Markovci, ki bo

v sredo, 6. junija 2018, ob  17.  uri

v sejni sobi Občine Markovci, Markovci 43, Markovci.

PREDLOG DNEVNEGA REDA
1. Pregled in potrditev zapisnika 21. redne in 13. dopisne seje Občinskega sveta Občine Markovci
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Predlog Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Spodnjega Podravja (prva obravnava)
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom Ptuj (skrajšani postopek)
5. Predlog spremembe Odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2018 – rebalans I
6. Predlog Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije
7. Predlog Sklepa o nakupu zemljišč za potrebe izgradnje kolesarske steze

Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda. Prosim, da se seje zagotovo udeležite.

Milan Gabrovec, prof,
župan

VABLJENI:
- Svetnica in svetniki Občinskega sveta Občine Markovci;
- Skupna občinska uprava občin Spodnjega Podravja – k točki 3;
- Marinka Bezjak Kolenko, direktorica Občinske uprave;
- Helena Težak, Občinska uprava Občine Markovci;
- Branko Zorko, Občinska uprava Občine Markovci;
- Sredstva javnega obveščanja.