Glava

Vabilo na 21. sejo OS Občine Markovci PDF natisni
Petek, 13. april 2018 11:44

OBČINA MARKOVCI
Ž U P A N
Markovci 43, 2281 MARKOVCI
T: 788 88 80 F: 788 88 81
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Datum: 13. 04. 2018

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin 47/17) s k l i c u j e m 21. sejo Občinskega sveta Občine Markovci, ki bo

v sredo, 25. aprila 2018, ob  17.  uri

v sejni sobi Občine Markovci, Markovci 43, Markovci.

PREDLOG DNEVNEGA REDA
1. Pregled in potrditev predlogov zapisnikov 20. redne, 7. izredne ter 11. in 12. dopisne seje občinskega sveta
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Predlog Zaključnega računa proračuna za leto 2017
4. Odlok o zazidalnem načrtu za obrtno cono Novi Jork, Markovci - uradno prečiščeno besedilo
5. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Zabovci
6. Predlog Sklepa o prodaji nepremičnine v k.o. Zabovci

Gradivo je priloženo k točkam, 1, 3, 5 in 6, k točki 4 bo gradivo posredovano naknadno. Prosim, da se seje zagotovo udeležite.

Milan Gabrovec, prof,
župan

VABLJENI:
- Svetnica in svetniki Občinskega sveta Občine Markovci;
- SOU občin v Spodnjem Podravju k točki 4;
- Marinka Bezjak Kolenko, direktorica Občinske uprave;
- Branko Zorko, Občinska uprava Občine Markovci;
- Sredstva javnega obveščanja.