Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Drava bike
Ptujsko polje
Namera o sklenitvi neposrednih pogodb PDF natisni
Petek, 09. marec 2018 12:11

OBČINA MARKOVCI
ŽUPAN
Markovci 43
2281 MARKOVCI
tel: 02/788-88-80, fax: 02/788-88-81

Številka: 410-0079/2017
Datum: 9.3.2018

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in v skladu s prvim odstavkom v zvezi s tretjim odstavkom 91. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, dne 9. 3. 2018, objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNIH POGODB

Občina Markovci namerava skleniti neposredne pogodbe z lastniki zemljišč:

  • za potrebe kolesarske steze Borovci,
  • za potrebe kolesarske steze Prvenci,
  • za potrebe razširitve ceste in kolesarske steze Nova vas pri Markovcih,
  • parc. št. 495/2, parc. št. 499/2 in parc. št. 498/2, vse k.o. Markovci, za potrebe izgradnje javne gospodarske infrastrukture ob pokopališču.

Namera se objavlja na spletni strani Občine Markovci za obdobje 15 dni.

Milan Gabrovec, prof,
župan
Zadnjič posodobljeno Petek, 09. marec 2018 12:15