Glava

Namera o sklenitvi neposrednih pogodb PDF natisni
Petek, 09. marec 2018 12:11

OBČINA MARKOVCI
ŽUPAN
Markovci 43
2281 MARKOVCI
tel: 02/788-88-80, fax: 02/788-88-81

Številka: 410-0079/2017
Datum: 9.3.2018

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in v skladu s prvim odstavkom v zvezi s tretjim odstavkom 91. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, dne 9. 3. 2018, objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNIH POGODB

Občina Markovci namerava skleniti neposredne pogodbe z lastniki zemljišč:

  • za potrebe kolesarske steze Borovci,
  • za potrebe kolesarske steze Prvenci,
  • za potrebe razširitve ceste in kolesarske steze Nova vas pri Markovcih,
  • parc. št. 495/2, parc. št. 499/2 in parc. št. 498/2, vse k.o. Markovci, za potrebe izgradnje javne gospodarske infrastrukture ob pokopališču.

Namera se objavlja na spletni strani Občine Markovci za obdobje 15 dni.

Milan Gabrovec, prof,
župan
Zadnjič posodobljeno Petek, 09. marec 2018 12:15