Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Drava bike
Ptujsko polje
Razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2018 PDF natisni
Torek, 27. februar 2018 13:25

Na podlagi 6. člena Odloka o priznanjih Občine Markovci (Uradni vestnik Radio Tednik, št. 5/00, Uradni list RS št. 26/04 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 11/08, 7/14 in 10/16) Komisija za odlikovanja in priznanja objavlja

RAZPIS
za podelitev občinskih priznanj v letu 2018

  • Naziv »ČASTNI OBČAN Občine Markovci« (največ 1 naziv).
  • Plaketa Občine Markovci (največ 2 plaketi).
  • Listina Občine Markovci (največ 2 listini).
  • Pohvala Občine Markovci.

I. Občina Markovci podeljuje v letu 2018 naslednje vrste priznanj:

Naziv »častni občan Občine Markovci« se podeli posamezniku, ki s svojim delovanjem in stvaritvami na posameznih področjih življenja in dela prispeva k izjemnemu razvoju in ugledu občine.

Plaketa Občine Markovci se lahko podeli posameznikom v občini za pomembno in uspešno nepoklicno udejstvovanje na kateremkoli področju družbenega življenja. Plaketa se lahko podeli tudi pravnim osebam ali posameznikom za pomembne dosežke na gospodarskem in družbenem področju dela.

Listina Občine Markovci se podeli pravnim in civilnopravnim osebam za pomembne dosežke pri razvoju občine, za večletno delo in rezultate, s katerimi se organizacija izkaže in uspešno predstavlja občino.

Pohvala Občine Markovci se podeli pravnim in civilnopravnim osebam v letu, ko praznujejo okrogle jubileje svojega aktivnega delovanja (10., 20., 30. itd. obletnica).

II. Predlogi za priznanje morajo vsebovati osebne podatke o kandidatu oziroma podatke o predlagani pravni oziroma fizični osebi ter opis zaslug, dejanj, uspehov oziroma utemeljitev pobude za podelitev priznanja.

III. Pobude za podelitev priznanj Občine Markovci lahko dajo v pisni obliki družbe, politične stranke, zavodi, organizacije, skupnosti, društva in posamezniki.

IV. Rok za oddajo predlogov za podelitev priznanj je do vključno petka, 30. marca 2018, do 11. ure, ne glede na to ali je predlog podan osebno ali preko pošte.
Vloge – predloge je potrebno nasloviti na Komisijo za odlikovanja in priznanja Občine Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.

Priznanja bodo podeljena ob letošnjem občinskem prazniku.

Komisija za odlikovanje in priznanja
Občine Markovci

Zadnjič posodobljeno Četrtek, 05. april 2018 09:38