Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Drava bike
Ptujsko polje
Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. PDF natisni
Petek, 09. februar 2018 11:29

Sklad je 23. 6. 2017 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS št. 31/17 objavil javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni. Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 6.675.453,74 EUR. Posamezni prijavitelj je lahko upravičen do sofinanciranja šolnine do največ 2.500,00 EUR.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja posameznikom:

1.  ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj; # ki bodo pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program (do 31. 8. 2018);

2.  so poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 31. 8. 2018:

- za programe od a. do g. za šolska leta od 2014/2015 do 2017/2018,

- za programe od h. do i. razpisane za obdobje od 2014 do 2018.

Prijavni obrazec in druge informacije so dostopne na www.sklad-kadri.si.