Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Drava bike
Ptujsko polje
Vabilo na 20. sejo OS Občine Markovci PDF natisni
Petek, 26. januar 2018 18:38

OBČINA MARKOVCI
Ž U P A N
Markovci 43, 2281 MARKOVCI
T: 788 88 80 F: 788 88 81
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Številka: 032-0001/2014
Datum: 26. 01. 2018

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin 47/17) s k l i c u j e m 20. sejo Občinskega sveta Občine Markovci, ki bo

v sredo, 7. februarja 2018, ob  17.  uri

v sejni sobi Občine Markovci, Markovci 43, Markovci.

PREDLOG DNEVNEGA REDA
1. Pregled in potrditev predloga zapisnika 19. seje občinskega sveta
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Predlog Sklepa o sprejemu DIIP-a za gradnjo regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju
4. Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Vstopno izstopno mesto Ribič«.
5. Predlog soglasja k ceni storitve pomoči družini na domu
6. Predlog Letnega programa kulture Občine Markovci za leto 2018
7. Predlog Letnega programa športa Občine Markovci za leto 2018
8. Predlog Soglasja k spremembam in dopolnitvam Statuta ZD Ptuj
9. Premoženjsko pravne zadeve:

a) Predlog Sklepa o prodaji nepremičnine v k.o. Markovci

b) Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Markovci

c) Predlog Sklepa o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Gaj

Gradivo je priloženo k vsem točkam, razen DIIP-a k tč. 3 in 4, ki bosta posredovana naknadno. Prosim, da se seje zagotovo udeležite.

Milan Gabrovec, prof,
župan

VABLJENI:
- Svetnica in svetniki Občinskega sveta Občine Markovci;
- Marinka Bezjak Kolenko, direktorica Občinske uprave;
- Branko Zorko, Občinska uprava Občine Markovci;
- Sredstva javnega obveščanja.

Zadnjič posodobljeno Petek, 02. februar 2018 13:41