Glava

Vabilo na 20. sejo OS Občine Markovci PDF natisni
Petek, 26. januar 2018 19:38

OBČINA MARKOVCI
Ž U P A N
Markovci 43, 2281 MARKOVCI
T: 788 88 80 F: 788 88 81
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Številka: 032-0001/2014
Datum: 26. 01. 2018

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin 47/17) s k l i c u j e m 20. sejo Občinskega sveta Občine Markovci, ki bo

v sredo, 7. februarja 2018, ob  17.  uri

v sejni sobi Občine Markovci, Markovci 43, Markovci.

PREDLOG DNEVNEGA REDA
1. Pregled in potrditev predloga zapisnika 19. seje občinskega sveta
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Predlog Sklepa o sprejemu DIIP-a za gradnjo regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju
4. Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Vstopno izstopno mesto Ribič«.
5. Predlog soglasja k ceni storitve pomoči družini na domu
6. Predlog Letnega programa kulture Občine Markovci za leto 2018
7. Predlog Letnega programa športa Občine Markovci za leto 2018
8. Predlog Soglasja k spremembam in dopolnitvam Statuta ZD Ptuj
9. Premoženjsko pravne zadeve:

a) Predlog Sklepa o prodaji nepremičnine v k.o. Markovci

b) Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Markovci

c) Predlog Sklepa o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Gaj

Gradivo je priloženo k vsem točkam, razen DIIP-a k tč. 3 in 4, ki bosta posredovana naknadno. Prosim, da se seje zagotovo udeležite.

Milan Gabrovec, prof,
župan

VABLJENI:
- Svetnica in svetniki Občinskega sveta Občine Markovci;
- Marinka Bezjak Kolenko, direktorica Občinske uprave;
- Branko Zorko, Občinska uprava Občine Markovci;
- Sredstva javnega obveščanja.

Zadnjič posodobljeno Petek, 02. februar 2018 14:41