Glava

Vabilo na 19. sejo OS Občine Markovci PDF natisni
Petek, 08. december 2017 11:05

OBČINA MARKOVCI
Ž U P A N
Markovci 43, 2281 MARKOVCI
T: 788 88 80 F: 788 88 81
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Številka: 032-0001/2014
Datum: 6. 12. 2017

Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin 47/17) s k l i c u j e m 19. sejo Občinskega sveta Občine Markovci, ki bo

v sredo, 20. decembra 2017, ob  17.  uri

v sejni sobi Občine Markovci, Markovci 43, Markovci.

PREDLOG DNEVNEGA REDA
1. Pregled in potrditev predloga zapisnika 18. redne in 10. dopisne seje Občinskega sveta občine Markovci
2. Pobude in vprašanja
3. Predlog Odloka o proračunu občine Markovci za leto 2018
4. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (prva in druga obravnava)
5. Predlog Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Markovci
6. Predlog Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Markovci
7. Predlog Pravilnika o financiranju odlaganja azbestnih plošč
8. Premoženjsko pravne zadeve:

a) Predlog Sklepa o nakupu nepremičnin v k.o. Sobetinci

b) Predlog Sklepa o ustanovitvi služnosti v k.o. Stojnci

c) Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Borovci
d) Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Prvenci

Gradivo prilagamo k vsem točkam dnevnega reda. Prosim, da se seje zagotovo udeležite.

Milan Gabrovec, prof,
župan

VABLJENI:
- Svetnica in svetniki Občinskega sveta Občine Markovci;
- Terragis d.o.o. – Igor Martinšek k točki 4;
- Komunalno podjetje Ptuj d.d. – k točki 5 in 6;
- Marinka Bezjak Kolenko, direktorica Občinske uprave;
- Helena Težak, Občinska uprava Občine Markovci;
- Branko Zorko, Občinska uprava Občine Markovci;
- Sredstva javnega obveščanja.