Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Drava bike
Ptujsko polje
Vabilo na 18. sejo OS Občine Markovci PDF natisni
Petek, 10. november 2017 12:34

OBČINA MARKOVCI
Ž U P A N
Markovci 43, 2281 MARKOVCI
T: 788 88 80 F: 788 88 81
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Številka: 032-0001/2014
Datum: 10. 11. 2017   

Na podlagi 22.  člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin 15/06, 26/09, 41/10 in 2/13)    s  k  l  i c u j e m    18. sejo Občinskega sveta Občine Markovci, ki bo

v ponedeljek, 20. novembra 2017, ob  17.  uri

v sejni sobi Občine Markovci, Markovci 43, Markovci.

PREDLOG DNEVNEGA REDA
1. Pregled in potrditev predloga zapisnika 17. redne ter 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Markovci ter poročilo o realizaciji sklepov
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Predlog proračuna Občine Markovci za leto 2018
4. Predlog Odloka o načinu opravljanja obveznih GJS ravnanja s komunalnimi odpadki – druga obravnava
5. Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Markovci -prva in druga obravnava
6. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Markovci

Gradivo prilagamo k vsem točkam dnevnega reda. Prosim, da se seje zagotovo udeležite.

Milan Gabrovec, prof,
župan

VABLJENI:
- Svetnica in svetniki Občinskega sveta Občine Markovci;
- Skupna občinska uprava Občin v Spodnjem Podravju k tč.4
- Marinka Bezjak Kolenko, direktorica Občinske uprave;
- Helena Težak, Občinska uprava Občine Markovci
- Branko Zorko, Občinska uprava Občine Markovci;
- Sredstva javnega obveščanja.