Glava

Vabilo na 18. sejo OS Občine Markovci PDF natisni
Petek, 10. november 2017 12:34

OBČINA MARKOVCI
Ž U P A N
Markovci 43, 2281 MARKOVCI
T: 788 88 80 F: 788 88 81
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Številka: 032-0001/2014
Datum: 10. 11. 2017   

Na podlagi 22.  člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin 15/06, 26/09, 41/10 in 2/13)    s  k  l  i c u j e m    18. sejo Občinskega sveta Občine Markovci, ki bo

v ponedeljek, 20. novembra 2017, ob  17.  uri

v sejni sobi Občine Markovci, Markovci 43, Markovci.

PREDLOG DNEVNEGA REDA
1. Pregled in potrditev predloga zapisnika 17. redne ter 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Markovci ter poročilo o realizaciji sklepov
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Predlog proračuna Občine Markovci za leto 2018
4. Predlog Odloka o načinu opravljanja obveznih GJS ravnanja s komunalnimi odpadki – druga obravnava
5. Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Markovci -prva in druga obravnava
6. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Markovci

Gradivo prilagamo k vsem točkam dnevnega reda. Prosim, da se seje zagotovo udeležite.

Milan Gabrovec, prof,
župan

VABLJENI:
- Svetnica in svetniki Občinskega sveta Občine Markovci;
- Skupna občinska uprava Občin v Spodnjem Podravju k tč.4
- Marinka Bezjak Kolenko, direktorica Občinske uprave;
- Helena Težak, Občinska uprava Občine Markovci
- Branko Zorko, Občinska uprava Občine Markovci;
- Sredstva javnega obveščanja.