Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Datum objave: 14. 12. 2017
- List iz Markovcev 07/2017

Datum objave: 08. 12. 2017
- Vabilo na 19. sejo OS Občine Markovci

Datum objave: 28. 11. 2017
- Obvestilo za javnost vezano na začetek gradbenih del na jezu Markovci

Datum objave: 21. 11. 2017
- Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Markovci za leto 2018

Datum objave: 17. 11. 2017
- Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za obrtno cono Novi Jork, Markovci
- Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora P13-O1/1 Obrtna cona Novi Jork (območje III)

Datum objave: 14. 11. 2017
- List iz Markovcev 06/2017

Datum objave: 10. 11. 2017
- Vabilo na 18. sejo OS Občine Markovci

Datum objave: 08. 11. 2017
- Napaka pri tiskanju planov za odvoz bioloških odpadkov

Datum objave: 25. 10. 2017
- Vabilo na komemorativno svečanost ob dnevu spomina na mrtve
- Referendum proti Zakonu o zdravstveni dejavnosti

Datum objave: 13. 10. 2017
- Vabilo na 6. izredno sejo Občinskega sveta Občine Markovci

Datum objave: 09. 10. 2017
- Namera o ustanovitvi stavbne pravice

Datum objave: 29. 09. 2017
- Javni poziv članom občinskega sveta Občine Markovci in političnim strankam za predlaganje kandidata za elektorja in kandidata za člana državnega sveta

Datum objave: 25. 09. 2017
- Obvestilo o sprejetem občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci

Datum objave: 22. 09. 2017
- List iz Markovcev 05/2017

Datum objave: 15. 09. 2017
- Vabilo na 17. sejo OS Občine Markovci

Datum objave: 22. 08. 2017
- Izgradnja dovozne poti do stavbnih zemljišč v naselju Markovci, II. razpis - KOREKCIJA z dne 23.08.2017

Datum objave: 21. 08. 2017
- Suša 2017 - popis

Datum objave: 01. 08. 2017
- Poziv k zbiranju pobud za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Markovci

Datum objave: 31. 07. 2017
- Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v k.o. Prvenci

Datum objave: 27. 07. 2017
- Povabilo k oddaji ponudbe - Izgradnja dovozne poti do stavbnih zemljišč v naselju Markovci, II. razpis

Datum objave: 12. 07. 2017
- List iz Markovcev 04/2017

Datum objave: 05. 07. 2017
- JR za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Markovci za leto 2017
- JR o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Markovci za leto 2017

Datum objave: 29. 06. 2017
- Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v k.o. Prvenci

Datum objave: 21. 06. 2017
- Prepoved uporabe pitne vode za zalivanje, polnjenje bazenov,..
- Vabilo na proslavo ob dnevu državnosti
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci

Datum objave: 16. 06. 2017
- Vabilo na 16. sejo OS Občine Markovci

Datum objave: 09. 06. 2017
- Veliki dobrodelni dogodek za urgentni center Ptuj

Datum objave: 07. 06. 2017
- Lastniki zemljišč morajo dovoliti čebelarjem, da poberejo svoje roje čebel

Datum objave: 23. 05. 2017
- List iz Markovcev 03/2017

Datum objave: 19. 05. 2017
- Vabilo na 15. sejo OS Občine Markovci

Datum objave: 16. 05. 2017
- 3. Markoton 2017

Datum objave: 09. 05. 2017
- Sajenje vinske trte – obvezna pridobitev dovoljenja za zasaditev in možnost uveljavljanja podpore

Datum objave: 11. 04. 2017
- Namera o ustanovitvi služnosti

Datum objave: 10. 04. 2017
- List iz Markovcev 02/2017

Datum objave: 06. 04. 2017
- Dopolnitev razpisne dokumentacije javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini Markovci za leto 2017

Datum objave: 04. 04. 2017
- Razglasitev velike požarne ogroženosti naravnega okolja

Datum objave: 03. 04. 2017
- Vabilo na 14. sejo OS Občine Markovci

Datum objave: 29. 03. 2017
- Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Markovci za leto 2017

Datum objave: 27. 03. 2017
- Vabilo na čistilno akcijo

Datum objave: 22. 03. 2017
- Javni razpis za vpis predšolskih otrok v vrtec Markovci za šolsko leto 2017/2018

Datum objave: 17. 03. 2017
- Javna dražba premičnin
- Vabilo na 13. sejo OS Občine Markovci

Datum objave: 16. 03. 2017
- Povabilo k oddaji ponudbe - Izgradnja dovozne poti do stavbnih zemljišč v naselju Markovci

Datum objave: 02. 03. 2017
- Razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2017

Datum objave: 27. 02. 2017
- Vabilo k prijavam za evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva 2017
- List iz Markovcev 01/2017

Datum objave: 20. 02. 2017
- Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v k.o. Stojnci
- Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami

Datum objave: 15. 02. 2017
- Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Markovci za leto 2017
- Javni razpis za izbor kulturnih projektov - oprema kulturnih društev na območju Občine Markovci v letu 2017

Datum objave: 02. 02. 2017
- Vabilo na srečanje - Dravska kolesarska pot

Datum objave: 01. 02. 2017
- Bogastvo okusov podeželja

Datum objave: 30. 01. 2017
- Na sejmu CMT o lepotah Slovenije

Datum objave: 10. 01. 2017
- Ukrepi za imetnike dovzetnih živali (perutnine in ptic v ujetništvu) zaradi preprečevanja širjenja bolezni

Datum objave: 04. 01. 2017
- Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov, ki jih bo v letu 2017 Občina Markovci sofinancirala iz občinskega proračuna

 
} catch(err) {}