Glava

Vabilo na 17. sejo OS Občine Markovci PDF natisni
Petek, 15. september 2017 13:23

OBČINA MARKOVCI
Ž U P A N
Markovci 43, 2281 MARKOVCI
T: 788 88 80 F: 788 88 81
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Številka: 032-0001/2014
Datum: 15. 9. 2017   

Na podlagi 22.  člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin 15/06, 26/09, 41/10 in 2/13)    s  k  l  i c u j e m    17. sejo Občinskega sveta Občine Markovci, ki bo

v sredo, 27. septembra 2017, ob  17.  uri

v sejni sobi Občine Markovci, Markovci 43, Markovci.

PREDLOG DNEVNEGA REDA
1. Pregled in potrditev predloga zapisnika  16. redne  ter 8. in 9. dopisne seje Občinskega sveta Občine Markovci ter poročilo o realizaciji sklepov
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Predlog Statuta Občine Markovci – druga obravnava
4. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci – druga obravnava
5. Predlog Odloka o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki – prva obravnava
6. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Markovci
7. Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Markovci
8. Predlog Pravilnika o dopolnitvi pravilnika o sprejemu otrok v enoto Vrtec pri OŠ Markovci
9. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Markovci
10. Predlog Sklepa o subvenciji cene vrtca v Občini Markovci
11. Premoženjsko pravne zadeve:

a) Predlog Sklepa o ustanovitvi stavbne pravice v korist ŠD Markovci

b) Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javno dobro v k.o. Bukovci

c) Predlog Sklepa o prodaji nepremičnine v k.o. Bukovci

Gradivo prilagamo k vsem točkam dnevnega reda.


Lep pozdrav

Milan Gabrovec, prof,
župan

VABLJENI:
- Svetnica in svetniki Občinskega sveta Občine Markovci;
- Skupna občinska uprava Občin v Spodnjem Podravju k tč.5
- Marinka Bezjak Kolenko, direktorica Občinske uprave;
- Branko Zorko, Občinska uprava Občine Markovci;
- Sredstva javnega obveščanja.

Zadnjič posodobljeno Petek, 15. september 2017 14:32