Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Vabilo na 17. sejo OS Občine Markovci PDF natisni
Petek, 15. september 2017 13:23

OBČINA MARKOVCI
Ž U P A N
Markovci 43, 2281 MARKOVCI
T: 788 88 80 F: 788 88 81
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Številka: 032-0001/2014
Datum: 15. 9. 2017   

Na podlagi 22.  člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin 15/06, 26/09, 41/10 in 2/13)    s  k  l  i c u j e m    17. sejo Občinskega sveta Občine Markovci, ki bo

v sredo, 27. septembra 2017, ob  17.  uri

v sejni sobi Občine Markovci, Markovci 43, Markovci.

PREDLOG DNEVNEGA REDA
1. Pregled in potrditev predloga zapisnika  16. redne  ter 8. in 9. dopisne seje Občinskega sveta Občine Markovci ter poročilo o realizaciji sklepov
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Predlog Statuta Občine Markovci – druga obravnava
4. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci – druga obravnava
5. Predlog Odloka o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki – prva obravnava
6. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Markovci
7. Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Markovci
8. Predlog Pravilnika o dopolnitvi pravilnika o sprejemu otrok v enoto Vrtec pri OŠ Markovci
9. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Markovci
10. Predlog Sklepa o subvenciji cene vrtca v Občini Markovci
11. Premoženjsko pravne zadeve:

a) Predlog Sklepa o ustanovitvi stavbne pravice v korist ŠD Markovci

b) Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javno dobro v k.o. Bukovci

c) Predlog Sklepa o prodaji nepremičnine v k.o. Bukovci

Gradivo prilagamo k vsem točkam dnevnega reda.


Lep pozdrav

Milan Gabrovec, prof,
župan

VABLJENI:
- Svetnica in svetniki Občinskega sveta Občine Markovci;
- Skupna občinska uprava Občin v Spodnjem Podravju k tč.5
- Marinka Bezjak Kolenko, direktorica Občinske uprave;
- Branko Zorko, Občinska uprava Občine Markovci;
- Sredstva javnega obveščanja.

Zadnjič posodobljeno Petek, 15. september 2017 14:32