Glava

Suša 2017 - popis PDF natisni
Ponedeljek, 21. avgust 2017 09:08

OBČINA MARKOVCI
ŽUPAN
Markovci 43, 2281 MARKOVCI
tel: 02/788-88-80, fax: 02/788-88-81

Datum: 21.8.2017

Suša 2017 - Popis

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, izpostava URSZR Ptuj, je na podlagi navedene preliminarne ocene škode izdala SKLEP o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017.

Obveščamo vas, da bo Občina Markovci pričela z zbiranjem vlog za prijavo škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2017.
Vloge na predpisanih obrazcih, ki jih lahko dvignete v tajništvu Občinske uprave ali pa jih dobite na naši spletni strani www.markovci.si, bomo sprejemali:

od srede, 23.8. 2017 do srede, 30.8.2017, v prostorih Občinske uprave v Markovcih, v času uradnih ur Občinske uprave.

S seboj prinesite: Izpolnjen obrazec 2 (davčno številko, naslov nosilca, KMG-MID, številko transakcijskega računa, številko GERK-a in številko zavarovalne police). Na podlagi »Sklepa o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017«, ki ga je dne 17.8.2017 sprejela Uprava RS za zaščito in reševanje, zbiramo vloge za prijavo škode zaradi posledic suše na prizadetih območjih: katastrske občine Borovci, Bukovci, Markovci, Nova vas, Prvenci, Sobetinci, Stojnci in Zabovci.

Škodo naj prijavljajo le tisti oškodovanci, ki so dejansko imeli škodo na posameznih kulturah in le ta znaša več kot 20%. Pogoj je tudi, da so vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. imajo tako imenovani KMG-MID. Če KMG-MID ni urejen, nosilec kmetijskega gospodarstva ni upravičen do državne pomoči.

Obrazci za prijavo škode na naši spletni strani: www.markovci.si

Priloga:
icon Obrazec 2 - Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih (77.5 kB)
icon Dodatek k obrazcu 2 (63 kB)

 

Milan GABROVEC, prof.
župan

Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 21. avgust 2017 09:27