Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Drava bike
Ptujsko polje
Vabilo na 16. sejo OS Občine Markovci PDF natisni
Petek, 16. junij 2017 22:23

OBČINA MARKOVCI
Ž U P A N
Markovci 43, 2281 MARKOVCI
T: 788 88 80 F: 788 88 81
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Številka: 032-0001/2014
Datum: 16. 06. 2017

Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin 15/06, 26/09, 41/10 in 2/13) s k l i c u j e m 16. sejo Občinskega sveta Občine Markovci, ki bo

v sredo, 28. junija 2017, ob 17.  uri

v sejni sobi Občine Markovci, Markovci 43, Markovci.

PREDLOG DNEVNEGA REDA
1. Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Markovci
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Predlog Statuta Občine Markovci – prva obravnava
4. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci – prva obravnava
5. Predlog Odloka o rebalansu proračuna za leto 2017
6. Predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Markovci – skrajšani postopek

Gradivo prilagamo k vsem točkam dnevnega reda.


Lep pozdrav

Milan Gabrovec, prof,
župan

VABLJENI:
- Svetnica in svetniki Občinskega sveta Občine Markovci;
- Blaž Malenšek Terragis d.o.o. – k točki 6;
- Marinka Bezjak Kolenko, direktorica Občinske uprave;
- mag. Helena Težak, Višji svetovalec za področje financ;
- Branko Zorko, Občinska uprava Občine Markovci;
- Sredstva javnega obveščanja.