Glava

Lastniki zemljišč morajo dovoliti čebelarjem, da poberejo svoje roje čebel PDF natisni
Sreda, 07. junij 2017 17:23

Rojenje čebel je naravno razmnoževanje čebeljih družin. Pri tem se družina razdeli na dva dela. En del ostane v panju, drugi del pa ga zapusti. Približno polovica čebel, včasih tudi več, se pridruži stari matici in si poišče novo domovanje. Preostale čebele ostanejo v panju in čakajo, da se iz pokritih matičnikov izleže mlada matica, se opraši in začne zalegati. Roj je popoln naraven začetek nove čebelje družine, saj z izjemo satja, zalog hrane in zalege s seboj prinese vse, kar potrebuje mlada čebelja družina za svoj razvoj.

Ker velika večina čebelarjev vzreja čebele zaradi pridelovanja medu in drugih čebeljih pridelkov, jim je rojenje nezaželeno. Rojilno razpoloženje poruši delovno harmonijo v čebelji družini. Čebelje družine, ki so v rojilnem razpoloženju in pozneje tudi rojijo, pridelajo tudi do 70 % manj medu. Izrojenec in roj, še posebej, če sta kasnejša, sta za določeno čebelarsko sezono tako rekoč izgubljena. Prav tako nam roji niso potrebni za povečanje števila družin, saj te lahko povečamo umetno – z narejenci ali ometenci.

Naloga naprednega čebelarja je, da si na več načinov prizadeva, da mu družine ne izrojijo. S pravilno oskrbo in pravilnimi posegi v panj se lahko izognemo marsikateremu roju. To je še posebej pomembno, če čebelarimo z večjim številom panjev v čebelnjakih, ki so daleč od našega kraja bivanja.

Žal ne gre vedno vse gladko, in če zamudimo optimalni čas za preprečevanje rojenja, je rezultat roj na veji. Za uspešno ogrebanje rojev čebelarju zelo koristijo hladnokrvnost, preudarnost, iznajdljivost, spretnost in mirna roka.

Roj je najlaže ogrebsti, če sedi v obliki grozda na koncu veje, na robu krošnje nizkega drevesa. Pred ogrebanjem roj popršimo z vodo, ki smo jo za ta namen pripravili v ročnem tlačnem razpršilniku, saj s tem preprečimo, da bi se čebele takoj razletele. Povsem mirno, da čebele ne začutijo nobenega tresljaja, sunemo z ogrebalnikom navzgor, da se roj sesuje vanj. Skoraj nikoli ne prestrežemo vseh čebel, saj jih nekaj vedno zleti mimo, nekaj pa jih ostane na veji. Zaradi tega ogrebalnik toliko časa pustimo na mestu, da se večini, med katero je navadno tudi matica, pridružijo tudi te čebele. Na koncu ogrebalnik pokrijemo z mrežastim pokrovom in roj odnesemo za dan ali dva v hladno v klet, da se čebele umirijo.

Marsikateri čebelar izgubi kar nekaj  čebeljih družin, ker jim lastniki zemljišč ne dovolijo pobrati svojega roja čebel. Lastniki zemljišč morajo dovoliti čebelarjem, da poberejo svoje roje čebel. To je opredeljeno v zakonodaji in sicer v Stvarnopravnem zakoniku (Uradni list RS, št. 87/2002 z dne 17. 10. 2002 ), kjer je v 84 . členu , ki govori o zasledovanju živali, napisano:

  1. Domače in udomačene živali sme lastnik zasledovati na tuji nepremičnini.
  2. Lastnik ali posestnik lahko lastniku živali prepove dostop na nepremičnino le, če žival brez odlašanja sam izroči lastniku.

Maj in junij je čas rojenja čebel in v kolikor na vaš vrt prileti roj, pokličite bližnjega čebelarja, ki mu je pobegnil roj  in mu dovolite, da si  ga pobere. V kolikor  ne poznate nobenega čebelarja v vaši okolici, vam v nadaljevanju podajamo kontakte čebelarjev, ki bodo roj na vaši nepremičnini strokovno odstranili in ga tudi pravilno oskrbeli.

IME IN PRIIMEK
LOKACIJA
TEL
Jan Krizstan
Ljubljana z okolico
068/130-043
Gorazd Trušnovec
Ljubljana z okolico
031/253-929
Simon Fridau
Vitomerci
041/958-434
Brane Pajić
Ljubljana z okolico
041/792-801
Darko Glušič
Savinjska dolina
070/753-359
Jakob Šink
ČD Britof Predsoslje
041/386-662
Janez Vertič
Ptuj z okolico
040/290-739
Andreja Smrdelj
obalno čebelarsko društvo
040/778-223
Miran Vogrinc
ČD Krško
041/471-702
Bojan Gavez
ČD Ravne-Šoštanj
040/648-719
Stanislav Drev
ČD Ravne-Šoštanj
051/341-748
Frančišek Rojc
ČD Stična
041/777-211
Irena Urbanija
ČD Moravče
070/213-168
Zoran Grager
ČD Ivan Jurančič
051/635-125
Vido Blažič
ČD Ivan Jurančič
041/371-518
Leon Grager
ČD Ivan Jurančič
051/382-283
Matic Kimovec
ČD Šenčur
040/957-885
Zadnjič posodobljeno Sreda, 07. junij 2017 17:36