Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Drava bike
Ptujsko polje
Vabilo na 15. sejo OS Občine Markovci PDF natisni
Petek, 19. maj 2017 12:29

OBČINA MARKOVCI
Ž U P A N
Markovci 43, 2281 MARKOVCI
T: 788 88 80 F: 788 88 81
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Številka: 032-0001/2014
Datum: 19. 05. 2017

Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin 15/06, 26/09, 41/10 in 2/13) s k l i c u j e m 15. sejo Občinskega sveta Občine Markovci, ki bo

v sredo, 31. maja 2017, ob 17.  uri

v sejni sobi Občine Markovci, Markovci 43, Markovci.

PREDLOG DNEVNEGA REDA
1. Pregled in potrditev zapisnika 14. redne in 7. dopisne seje Občinskega sveta Občine Markovci
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Usklajen predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Markovci
4. Predlog Odloka o rebalansu proračuna za leto 2017
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom Ptuj (skrajšan postopek)
6. Predlog nove cene vrtca Markovci
7. Premoženjsko pravne zadeve:
a) Predlog Sklepa o nakupu nepremičnim za potrebe izgradnje kolesarske steze v k.o. Zabovci in k.o. Markovci
b) Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
8. Informacija o varnostnih pojavih na območju občine Markovci v letu 2016
9. Predlog Sklepa o potrditvi ocene izvajanja OPV v Občini Markovci v letu 2016

Gradivo prilagamo, razen k točkama 3 in 6, h katerima bomo posredovali naknadno.


Lep pozdrav

Milan Gabrovec, prof,
župan

VABLJENI:
- Svetnica in svetniki Občinskega sveta Občine Markovci;
- Skupna občinska uprava Občin v Spodnjem Podravju k točki 3 in 9;
- Policijska postaja Ptuj k točki 7;
- Marinka Bezjak Kolenko, direktorica Občinske uprave;
- mag. Helena Težak, Višji svetovalec za področje financ;
- Branko Zorko, Občinska uprava Občine Markovci;
- Sredstva javnega obveščanja.

Zadnjič posodobljeno Petek, 19. maj 2017 12:40