Glava

Dodelitev neprofitnega stanovanja v najem PDF natisni
Četrtek, 02. julij 2009 07:35

Številka: 3523-0001/2009
Datum: 1. 7. 2009Na podlagi 23. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 114/06-ZUE in 11/06) in javnega razpisa za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, št. 3523-0001/2009, z dne 11. 6. 2009, objavlja komisija za oddajo neprofitnega stanovanja v najem naslednjo

OBJAVO
upravičenca za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem


V zadevi javnega razpisa za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, št. 3523-0001/2009, z dne 11. 6. 2009, se neprofitno stanovanje, stanovanjska enota 1, v stanovanjski hiši na naslovu Borovci 44, 2281 Markovci, dodeli v najem prosilki Barbari BAN, stanujoči Prvenci 20, 2281 Markovci, ki je na razpisu zbrala najvišje število točk.

Upravičenka Barbara Ban je pozvana, da v roku 14 dni od pravnomočnosti odločbe sklene najemno pogodbo za navedeno stanovanje.


                                                                                                                                         Komisija za oddajo
                                                                                                                                neprofitnega stanovanja v najem

 

Zadnjič posodobljeno Torek, 01. september 2009 13:51
 
} catch(err) {}