Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Drava bike
Ptujsko polje
Dopolnitev razpisne dokumentacije javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini Markovci za leto 2017 PDF natisni
Četrtek, 06. april 2017 18:22

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/11, 5/12, 28/12-popr., 68/15 in 64/16), Odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 64/16) ter sprejetega Letnega programa športa Občine Markovci za leto 2017, Občina Markovci objavlja

Dopolnitev razpisne dokumentacije javnega razpisa za sofinanciranje programov športa
v Občini Markovci za leto 2017

V skladu s tretjim odstavkom 220. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07-ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) se razpisna dokumentacija v zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini Markovci za leto 2017, objavljenega na spletni strani Občine Markovci, dne 29. 3. 2017, dopolni z vzorcem pogodbe (v prilogi).

Številka: 410-0003/2017
Datum: 06. 04. 2017

Milan Gabrovec, prof.
župan
Zadnjič posodobljeno Četrtek, 04. maj 2017 10:44