Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Drava bike
Ptujsko polje
Vabilo na 14. sejo OS Občine Markovci PDF natisni
Ponedeljek, 03. april 2017 20:30

OBČINA MARKOVCI
Ž U P A N
Markovci 43, 2281 MARKOVCI
T: 788 88 80 F: 788 88 81
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Številka: 032-0001/2014
Datum: 03. 04. 2017

Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin 15/06, 26/09, 41/10 in 2/13) s k l i c u j e m 14. sejo Občinskega sveta Občine Markovci, ki bo

v sredo, 12. aprila 2017, ob 17.  uri

v sejni sobi Občine Markovci, Markovci 43, Markovci.

PREDLOG DNEVNEGA REDA
1. Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta in poročilo o realizaciji sklepov
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Predlog Zaključenega računa proračuna za leto 2016
4. Predlog Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o nagrajevanju odgovornega urednika in uredništva odbora
5. Predlog za podelitev občinskih priznanj v letu 2017
6. Mnenje o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Markovci

K točki 3 in 4 je gradivo priloženo, za točko 1 in 5 bo posredovano naknadno. K točki 6 boste občinski svetniki vabljeni na predstavitev kandidatov.


Lep pozdrav

Milan Gabrovec, prof,
župan

VABLJENI:
- Svetnica in svetniki Občinskega sveta Občine Markovci;
- Miran Milošič, predsednik Komisije za odlikovanja in priznanja;
- Marinka Bezjak Kolenko, direktorica Občinske uprave;
- mag. Helena Težak, Višji svetovalec za področje financ;
- Branko Zorko, Občinska uprava Občine Markovci;
- Sredstva javnega obveščanja.

Priloga:
Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 03. april 2017 20:49