Glava

Vabilo na 13. sejo OS Občine Markovci PDF natisni
Petek, 17. marec 2017 13:48

OBČINA MARKOVCI
Ž U P A N
Markovci 43, 2281 MARKOVCI
T: 788 88 80 F: 788 88 81
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Številka: 032-0001/2014
Datum: 17. 03. 2017

Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin 15/06, 26/09, 41/10 in 2/13) s k l i c u j e m 13. sejo Občinskega sveta Občine Markovci, ki bo

v sredo, 29. marca 2017, ob 17.30  uri

v sejni sobi Občine Markovci, Markovci 43, Markovci.

PREDLOG DNEVNEGA REDA
1. Pregled predloga zapisnikov 12. redne in 6. dopisne seje Občinskega sveta in poročilo o realizaciji sklepov
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Poročilo Nadzornega odbora Občine Markovci o nadzoru za leto 2015
4. Predlog DIIP za projekt »Izgradnja parkirišča za avtodome ob Športnem parku Zabovci«
5. Predlog DIIP za projekt "Fitnes na prostem"
6. Predlog Sklepa o sodelovanju občine pri pripravi RPN (Zavrč in HC Hajdina – Ormož)
7. Premoženjsko pravne zadeve:
a)  Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Zabovci
b)  Predlog Sklepa o prodaji nepremičnine v k.o. Zabovci
c)  Predlog Sklepa o prodaji nepremičnine v k.o. Prvenci
d)  Predlog Sklepa o nakupu nepremičnine v k.o. Zabovci
e)  Predlog Sklepa o brezplačni pridobitvi nepremičnine v k.o. Stojnci
f)  Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Bukovci
g)  Predlog Sklepa o ustanovitvi služnosti v k.o. Bukovci

Gradivo prilagamo k vsem točkam dnevnega reda. Prosim, da se seje udeležite.
Lep pozdrav

Milan Gabrovec, prof,
župan

VABLJENI:
- Svetnica in svetniki Občinskega sveta Občine Markovci;
- Nadzorni odbor Občine Markovci;
- Marinka Bezjak Kolenko, direktorica Občinske uprave;
- Branko Zorko, Občinska uprava Občine Markovci;
- Sredstva javnega obveščanja.

Priloga:
Zadnjič posodobljeno Petek, 17. marec 2017 13:58