Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Vabilo na 13. sejo OS Občine Markovci PDF natisni
Petek, 17. marec 2017 13:48

OBČINA MARKOVCI
Ž U P A N
Markovci 43, 2281 MARKOVCI
T: 788 88 80 F: 788 88 81
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Številka: 032-0001/2014
Datum: 17. 03. 2017

Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin 15/06, 26/09, 41/10 in 2/13) s k l i c u j e m 13. sejo Občinskega sveta Občine Markovci, ki bo

v sredo, 29. marca 2017, ob 17.30  uri

v sejni sobi Občine Markovci, Markovci 43, Markovci.

PREDLOG DNEVNEGA REDA
1. Pregled predloga zapisnikov 12. redne in 6. dopisne seje Občinskega sveta in poročilo o realizaciji sklepov
2. Pobude in vprašanja svetnikov
3. Poročilo Nadzornega odbora Občine Markovci o nadzoru za leto 2015
4. Predlog DIIP za projekt »Izgradnja parkirišča za avtodome ob Športnem parku Zabovci«
5. Predlog DIIP za projekt "Fitnes na prostem"
6. Predlog Sklepa o sodelovanju občine pri pripravi RPN (Zavrč in HC Hajdina – Ormož)
7. Premoženjsko pravne zadeve:
a)  Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Zabovci
b)  Predlog Sklepa o prodaji nepremičnine v k.o. Zabovci
c)  Predlog Sklepa o prodaji nepremičnine v k.o. Prvenci
d)  Predlog Sklepa o nakupu nepremičnine v k.o. Zabovci
e)  Predlog Sklepa o brezplačni pridobitvi nepremičnine v k.o. Stojnci
f)  Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Bukovci
g)  Predlog Sklepa o ustanovitvi služnosti v k.o. Bukovci

Gradivo prilagamo k vsem točkam dnevnega reda. Prosim, da se seje udeležite.
Lep pozdrav

Milan Gabrovec, prof,
župan

VABLJENI:
- Svetnica in svetniki Občinskega sveta Občine Markovci;
- Nadzorni odbor Občine Markovci;
- Marinka Bezjak Kolenko, direktorica Občinske uprave;
- Branko Zorko, Občinska uprava Občine Markovci;
- Sredstva javnega obveščanja.

Priloga:
Zadnjič posodobljeno Petek, 17. marec 2017 13:58
 
} catch(err) {}