Glava

Razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2017 PDF natisni

Na podlagi 6. člena Odloka o priznanjih Občine Markovci (Uradni vestnik Radio Tednik Ptuj. št. 5/00, Uradni list RS št. 26/04 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 11/08 in 7/2014) Komisija za odlikovanja in priznanja objavlja

RAZPIS
za podelitev občinskih priznanj v letu 2017

  • Plaketa Občine Markovci (največ 2 plaketi)
  • Listina Občine Markovci  (največ 2 listini)
  • Pohvala Občine Markovci

I. Občina Markovci podeljuje v letu 2017 naslednje vrste priznanj:

Plaketa Občine Markovci se lahko podeli posameznikom v občini za pomembno in uspešno nepoklicno udejstvovanje na kateremkoli področju družbenega življenja. Plaketa se lahko podeli tudi pravnim osebam ali posameznikom za pomembne dosežke na gospodarskem in družbenem področju dela.

Listina Občine Markovci se podeli pravnim in civilnopravnim osebam za pomembne dosežke pri razvoju občine, za večletno delo in rezultate, s katerimi se organizacija izkaže in uspešno predstavlja občino.

Pohvala Občine Markovci se podeli pravnim osebam v letu, ko praznujejo okrogle jubileje svojega aktivnega delovanja (10., 20., 30. itd. obletnica) in fizičnim osebam za izjemen dolgoletni trud, ki pripomore k podobi in ugledu občine.

II. Predlogi za priznanje morajo vsebovati osebne podatke o kandidatu oziroma podatke o predlagani pravni oziroma fizični osebi ter opis zaslug, dejanj, uspehov oziroma utemeljitev pobude za podelitev priznanja.

III. Pobude za podelitev priznanj Občine Markovci lahko dajo v pisni obliki družbe, politične stranke, zavodi, organizacije, skupnosti, društva in posamezniki.

IV. Rok za oddajo predlogov za podelitev priznanj je do vključno petka, 31. marca 2017, do 11. ure, ne glede na to ali je predlog podan osebno ali preko pošte. Vloge – predloge je potrebno nasloviti na Komisijo za odlikovanja in priznanja Občine Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.

Priznanja bodo podeljena ob letošnjem občinskem prazniku.

Komisija za odlikovanje in priznanja
Občine Markovci

Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 03. april 2017 09:11
 

List iz Markovcev - arhiva glasil

Leto 2017

List iz Markovcev, leto izdaje 2017

Leto 2016

List iz Markovcev, leto izdaje 2016

Leto 2015

List iz Markovcev, leto izdaje 2015

Leto 2014

List iz Markovcev, leto izdaje 2014

Leto 2013

List iz Markovcev, leto izdaje 2013

Leto 2012

List iz Markovcev, leto izdaje 2012

Leto 2011

List iz Markovcev, leto izdaje 2011

Leto 2010

List iz Markovcev, leto izdaje 2010

Leto 2009

List iz Markovcev, leto izdaje 2009

Leto 2008

List iz Markovcev, leto izdaje 2008

Leto 2007

List iz Markovcev, leto izdaje 2007

Leto 2006

List iz Markovcev, leto izdaje 2006

} catch(err) {}