Glava

Objava namere o oddaji stvarnega premoženja v najem PDF natisni
Ponedeljek, 18. maj 2009 10:45

OBČINA MARKOVCI
          ŽUPAN

       Markovci 43
    2281 MARKOVCI        
02/788-88-80, fax: 02/788-88-81

Številka: 3523-0002/2009
Datum:   28.5.2009

OBJAVA NAMERE O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Občina Markovci objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja stanovanjske hiše v Borovcih 44, in sicer stanovanjske enote 2 s souporabo predprostora, kopalnice, pomožnih prostorov (shrambe in gospodarskega objekta) ter pripadajočega dvorišča, skupaj s parc. št. 13/4.S, stavbišče v izmeri 330 m ², parc. št. 48, sadovnjak v izmeri 940 m ², parc. št. 13/7.S, stavbišče v izmeri 227 m ² in parc. št. 13/8.S, dvorišče v izmeri 43 m ², vse prip. pri vl. št. 32, k.o. (403) Borovci, v najem in sicer v skladu s 55. in 56. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) z neposredno pogodbo za obdobje petih let.

Namera se objavi na spletni strani občine Markovci za obdobje 15 dni.

 

                                                                                                                                      Franc KEKEC
                                                                                                                                Župan občine Markovci

Zadnjič posodobljeno Torek, 01. september 2009 13:50
 
} catch(err) {}