Glava

Grb in zastava PDF natisni
Torek, 31. marec 2009 14:31

Pot do grba in zastave

Zastava občine MarkovciPo vseh aktivnostih in odločitvi za samostojno občino spomladi leta 1998, ko je bil tudi referendum, so ljudje na novembrskih in decembrskih volitvah izvolili člane prvega občinskega sveta, ki je bil takrat petnajstčlanski in nato Franca Kekca iz Bukovec izvolili za župana Občine Markovci.

Danes šteje markovski občinski svet enajst članov.Vsi člani sveta občine in župan so takoj začeli z aktivnostmi za uspešno delovanje občine, sprejeli so vse potrebne dokumente ter se zelo resno lotili izbire simbolov občine; grba, zastave in občinskega praznika.

Pri tem smo sodelovali z društvom Heraldica Slovenica (grboslovno, zastavoslovno in rodoslovno društvo) in v njenem imenu nas je Valt Jurečič že decembra 1998. leta seznanil z osnovnimi in najbolj pomembnimi pravili pri ustvarjanju grbov in drugih občinskih simbolov. Marca 1999 smo v Štajerskem Tedniku objavili razpis za izdelavo grba.

Na razpis je prispelo pet predlogov različnih avtorjev, med njimi so bili trije naši občani. Na občini smo imenovali posebno komisijo, ki so jo sestavljali zgodovinar, likovnik, slavist in ta se je odločila za dva predloga. Izbranima avtorjema je komisija svetovala, kaj je treba popraviti, da bodo njuni predlogi v skladu s heraldiko in jih nato posredovala na sejo sveta (eden od predlogov je bil izdelan v dveh različicah). Še pred končno odločitvijo so člani odbora za družbene dejavnosti potrdili predlog, ki je bil najbližji kasneje sprejetemu predlogu za grb Občine Markovci. Med predlogoma so nazadnje izbirali takratni člani markovskega občinskega sveta.

Grb

Grb občine MarkovciMed vsemi predlogi, ki so prispeli na razpis, smo se odločili za predlog Martina Kosa iz Nove vasi pri Markovcih, ki je ob priznanju dobil tudi nalogo projekt realizirati do konca, kar je tudi dobro opravil.

Grb občine Markovci združuje vse tisto, kar velja za dobre grbe:

  • upodobljen je na deljenem ščitu poznogotskega stila sanitske oblike,
  • grb ima v osnovi modro barvo z rumenim robom (barva predstavlja nebo in vodovja),
  • v to polje so razvrščeni trije osnovni atributi, pomembni znaki, ki imajo vsak svoj pomen.

Lev v gornji polovici grba je zlatorumene barve in je prispodoba leva v spremstvu sv. Marka, patrona domače cerkve. V sredino grba je položen zlatoromeni klas z devetimi žitnimi zrni, kar je prispodoba vseh devetih vasi, kjer še vedno sejejo tudi žitarice.

V spodnjem delu grba je korantova maska s prevladujočo rumeno barvo, le korantov jezik je rdeč in obraz maske neobarvan (torej bel). Grb torej ni preveč barvit, saj prevladujeta dve barvi. Tudi atributov ni preveč in vsi se jasno odražajo na svojem ozadju, kar je pri prepoznavi grba zelo pomembno.

Zastava

Tako kot grb je tudi zastava modre barve, njene mere so v razmerju širina: dolžina je 1:2,5. Čeprav se na zastavo v prvi tretjini lahko prenese celoten grb, smo se svetniki odločili le za dva atributa. Tako je na zastavi videti zlatorumenega leva in pod njim klas z devetimi zrni.

Karolina Pičerko,
upokojena učiteljica

VIR: Iz korantove dežele: Občina Markovci - o naših krajih in ljudeh (2008), za splet priredil (AM)

Zadnjič posodobljeno Sreda, 01. april 2009 00:03