Glava

Namera o ustanovitvi služnosti - Zelenik PDF natisni
Četrtek, 03. marec 2016 10:55

OBČINA MARKOVCI
ŽUPAN
Markovci 43
2281 MARKOVCI         
tel: 02/788-88-80, fax: 02/788-88-81

Številka: 478-0160/2015
Datum: 2. 3. 2015

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, dne 2. 3. 2016, objavlja

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) namerava Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, po preteku te namere, na nepremičninah parc. št. 718/1 in 718/2, obe k.o. (414) Stojnci in sicer na celotni vzhodni strani parcel v širini 3 metrov po v naravi obstoječi poti, ustanoviti odplačno služnostno pravico dostopa ter hoje in vožnje z vsemi vozili na navedenih nepremičninah.

Služnostna pravica se bo ustanovila s sklenitvijo neposredne pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice, v korist služnostnih upravičencev Miroslava in Danice Zelenik, oba stan. Stojnci 59, 2281 Markovci.

Namera se objavlja na spletni strani Občine Markovci za obdobje 15 dni.

Milan Gabrovec, prof,
župan
Zadnjič posodobljeno Sreda, 20. april 2016 13:08
 
} catch(err) {}