Glava

Razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2016 PDF natisni
Četrtek, 18. februar 2016 20:45

Na podlagi 6. člena Odloka o priznanjih Občine Markovci (Uradni vestnik Radio Tednik Ptuj. št. 5/00, Uradni list RS št. 26/04 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 11/08 in 7/2014) Komisija za odlikovanja in priznanja objavlja

RAZPIS
za podelitev občinskih priznanj v letu 2016

  • Plaketa Občine Markovci (največ 2 plaketi)
  • Listina Občine Markovci  (največ 2 listini)
  • Pohvala Občine Markovci

Plaketa Občine Markovci se lahko podeli posameznikom v občini za pomembno in uspešno nepoklicno udejstvovanje na kateremkoli področju družbenega življenja. Plaketa se lahko podeli tudi pravnim osebam ali posameznikom za pomembne dosežke na gospodarskem in družbenem področju dela.

Listina Občine Markovci se podeli pravnim in civilnopravnim osebam za pomembne dosežke pri razvoju občine, za večletno delo in rezultate, s katerimi se organizacija izkaže in uspešno predstavlja občino.

Pohvala Občine Markovci se podeli pravnim osebam v letu, ko praznujejo okrogle jubileje svojega aktivnega delovanja (10., 20., 30. itd. obletnica) in fizičnim osebam za izjemen dolgoletni trud, ki pripomore k podobi in ugledu občine.

II. Predlogi za priznanje morajo vsebovati osebne podatke o kandidatu oziroma podatke o predlagani pravni oziroma fizični osebi ter opis zaslug, dejanj, uspehov oziroma utemeljitev pobude za podelitev priznanja.

III. Pobude za priznanje morajo vsebovati osebne podatke o kandidatu oziroma podatke o predlagani pravni oziroma fizični osebi ter opis zaslug, dejanj, uspehov oziroma utemeljitev pobude za podelitev priznanja.

IV. Rok za oddajo predlogov za podelitev priznanj je do vključno petka, 18. marca 2016, do 11. ure, ne glede na to ali je predlog podan osebno ali preko pošte. Vloge – predloge je potrebno nasloviti na Komisijo za odlikovanja in priznanja Občine Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.

Priznanja bodo podeljena ob letošnjem občinskem prazniku.

Milan Gabrovec, prof.
župan

Zadnjič posodobljeno Sreda, 23. marec 2016 10:36
 
} catch(err) {}