Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Markovci za leto 2016 PDF natisni
Četrtek, 05. november 2015 09:06

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/2006 in 26/2009) ter 90 in 91. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/2006 in 26/2009) je Občinski svet Občine Markovci na 7. seji dne 4. 11. 2015 sprejel

S K L E P
o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna
Občine Markovci za leto 2016

1.

Občinski svet Občine Markovci daje predlog proračuna Občine Markovci za leto 2016 v javno razpravo.

2.

Javna razprava o predlogu proračuna občine Markovci za leto 2016 traja do 20. novembra 2015. Do istega dne bo predlog proračuna objavljen tudi na spletni strani Občine Markovci www.markovci.si.

Predlog proračuna z vsemi dokumenti je dostopen vsem zainteresiranim v času uradnih ur v sejni sobi Občine Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.

3.

V času javne razprave se pripombe in predlogi k predlogu proračuna dajejo pisno tako, da se vpisujejo v zvezek pripomb in predlogov ali pa se v času javne razprave po pošti pisno naslovijo na župana občine Markovci.

4.

Ta sklep prične veljati takoj.


Številka: 410-0089/2015
Datum: 04. 11. 2015

Milan Gabrovec, prof,
župan

Priloga:
icon Predlog proračuna Občine Markovci za leto 2016 (968.73 kB)

Zadnjič posodobljeno Petek, 03. junij 2016 19:00
 
} catch(err) {}