Glava

Izbira koncesionarja po odprtem postopku za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti na reki dravi in ptujskem jezeru PDF natisni
Ponedeljek, 01. junij 2015 11:44

Številka: 430-23/2014
Datum: 29.5.2015

Zadeva: Povabilo k oddaji ponudbe

Naročilo izvaja Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun Občine Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. V razpisni dokumentaciji se uporabljata termina "naročnik", ki pomeni izvajalca predmetnega javnega naročila ter "koncedentki", ki predstavlja obe navedeni občini.

IZBIRA KONCESIONARJA PO ODPRTEM POSTOPKU ZA IZVAJANJE IZBIRNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE UPRAVLJANJA S PRISTANIŠČI OZIROMA VSTOPNO IZSTOPNIMI MESTI NA REKI DRAVI IN PTUJSKEM JEZERU

Objava: Portal javnih naročil, Uradno glasilo Evropskih skupnosti, Uradni list Republike Slovenije.

Rok oddaje ponudbe: 10.07.2015 do vključno 10. ure.
Odpiranje ponudb: 10.07.2015 ob 12. uri v prostorih naročnika.

Območje izvajanja koncesije je razvidno iz grafičnih prilog (Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3, Priloga 4).

Priloga:
icon Razpisna dokumetacija - Izbira koncesionarja za upravljanje s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti na reki dravi in ptujskem jezeru (12.84 MB)

Zadnjič posodobljeno Torek, 04. avgust 2015 15:30
 
} catch(err) {}