Glava

Prevozi osnovnošolskih otrok v Občini Markovci za šolska leta 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 in 2018/2019 PDF natisni
Torek, 26. maj 2015 12:46

Številka: 430-0011/2015
Datum: 26.5.2015

Zadeva: Povabilo k oddaji ponudbe

Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci (v nadaljevanju: naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila za:

PREVOZI OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI MARKOVCI ZA ŠOLSKA LETA
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 IN 2018/2019

Objava: Portal javnih naročil dne 26.5.2015, pod štev.: JN3369/2015

Rok oddaje ponudbe: do 19.06.2015, do 10.00  ure.
Odpiranje ponudb: 22.06.2015, ob 10.00 uri.
Kraj odpiranja ponudb: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci (I. nadstropje občinske stavbe).

Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila, pogoje in merila za izbiro najugodnejše ponudbe.

S spoštovanjem,

Vodja naročila:
Marinka BEZJAK KOLENKO
direktorica občinske uprave

Priloga:
icon Razpisna dokumentacija - Prevozi osnovnošolskih otrok v Občini Markovci (926.5 kB)

Zadnjič posodobljeno Torek, 23. junij 2015 21:57
 
} catch(err) {}