Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Izbira izvajalca na dimnikarskem območju Markovci PDF natisni
Sreda, 22. april 2009 07:44

OBVESTILO

 
Vlada Republike Slovenije nas je obvestila, da je v postopku podelitve koncesije gospodarske javne službe izvajanja meritve, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem območju Markovci izbrala izvajalca:

Dimnikarstvo KAMIN d.o.o., Slomškov trg 8, 2000 Maribor

Koncesija je podeljena za obdobje 7 let.
Glede na navedeno, lahko dimnikarske storitve na območju Občine Markovci opravlja le zgoraj navedeno podjetje, ki ga je Vlada Republike Slovenije izbrala na Javnem razpisu.

Markovci, april 2009
 


                                                                                                                                                                OBČINSKA UPRAVA
Zadnjič posodobljeno Petek, 29. maj 2009 13:36
 
} catch(err) {}