Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Sklic zborov občanov Občine Markovci PDF natisni
Ponedeljek, 28. april 2014 17:24

OBČINA MARKOVCI
Ž U P A N
Markovci 43, 2281 MARKOVCI

Na podlagi 2. člena Odloka o ustanovitvi, organizaciji in načinu dela vaških odborov Občine Markovci
(Uradni vestnik Radio Tednik Ptuj št. 7/99 in 4/11)

sklicujem
Zbore občanov občine Markovci
za območja:

NASELJE

DATUM
ZBORA

URA

LOKACIJA

ZABOVCI

6.5.2014

18.00

Gasilski dom Zabovci

MARKOVCI

6.5.2014

19.30

Gasilski dom Markovci

SOBETINCI

7.5.2014

18.00

Lovski dom Sobetinci

STOJNCI

7.5.2014

19.30

Gasilski dom Stojnci

NOVA VAS

8.5.2014

18.00

Gasilski dom Nova vas

BUKOVCI

8.5.2014

19.30

Gasilski dom Bukovci

 

 

 

 

Datum: 28.4.2014

 

Milan GABROVEC, prof.
Župan

Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 28. april 2014 17:46