Glava

Sklic zborov občanov Občine Markovci PDF natisni
Ponedeljek, 28. april 2014 17:24

OBČINA MARKOVCI
Ž U P A N
Markovci 43, 2281 MARKOVCI

Na podlagi 2. člena Odloka o ustanovitvi, organizaciji in načinu dela vaških odborov Občine Markovci
(Uradni vestnik Radio Tednik Ptuj št. 7/99 in 4/11)

sklicujem
Zbore občanov občine Markovci
za območja:

NASELJE

DATUM
ZBORA

URA

LOKACIJA

ZABOVCI

6.5.2014

18.00

Gasilski dom Zabovci

MARKOVCI

6.5.2014

19.30

Gasilski dom Markovci

SOBETINCI

7.5.2014

18.00

Lovski dom Sobetinci

STOJNCI

7.5.2014

19.30

Gasilski dom Stojnci

NOVA VAS

8.5.2014

18.00

Gasilski dom Nova vas

BUKOVCI

8.5.2014

19.30

Gasilski dom Bukovci

 

 

 

 

Datum: 28.4.2014

 

Milan GABROVEC, prof.
Župan

Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 28. april 2014 17:46