Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Obvestilo organizatorjem volilne kampanje PDF natisni
Torek, 08. april 2014 20:12

Zakon o volilni in referendumski kampanji – ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07-ZPolS-D, 11/11 in 98/13) v tretjem odstavku 8. člena določa, da mora lokalna skupnost najkasneje 60 dni pred dnem glasovanja na volitvah javno objaviti pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest.

Obveščamo vas, da plakatiranje v času volilne kampanje na območju Občine Markovci določa Sklep o pogojih za plakatiranje v času volilne in referendumske kampanje v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 35/07).

Zadnjič posodobljeno Torek, 08. april 2014 22:01