Glava

Obvestilo organizatorjem volilne kampanje PDF natisni
Torek, 08. april 2014 21:12

Zakon o volilni in referendumski kampanji – ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07-ZPolS-D, 11/11 in 98/13) v tretjem odstavku 8. člena določa, da mora lokalna skupnost najkasneje 60 dni pred dnem glasovanja na volitvah javno objaviti pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest.

Obveščamo vas, da plakatiranje v času volilne kampanje na območju Občine Markovci določa Sklep o pogojih za plakatiranje v času volilne in referendumske kampanje v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 35/07).

Zadnjič posodobljeno Torek, 08. april 2014 23:01