Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem - dec. 2013 PDF natisni
Petek, 13. december 2013 12:53

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 9/07 Odl.US, 18/07 Skl.US, 45/08-ZVEtL, 57/08, 87/11, 90/09-Odl.US, 62/10-ZUPJS, 56/11-Odl.US in 40/12-ZUJF), Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06- UPB2, 126/07, 65/08 in 8/10), Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07-UPB2, 23/07, 41/07-popr., 122/07-Odl.US, 122/07, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS in 57/12), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 in 81/11), Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Ur. list RS, št. 127/04, 69/05 in 75/05-popr.), Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08 in 62/10-ZUPJS), Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci

objavlja
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, (v nadaljevanju: razpisnik), razpisuje oddajo v najem eno neprofitno najemno stanovanje ( 2,5 sobno stanovanje št. 24.E, v IV. etaži, Markovci 33, Markovci, v izmeri 93,70 m2), ki bo uspelemu upravičencu oddano v najem predvidoma v januarju 2014 in morebitna druga sproščena neprofitna stanovanja na območju občine, ki bodo uspelim upravičencem oddana v najem predvidoma do sredine leta 2014.

Rok oddaje ponudbe: do vključno 27.12.2013

Razpisna dokumentacija:
icon Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem - december 2013 (98.39 kB)

Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 10. februar 2014 10:57
 
} catch(err) {}