Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
JR - Večnamenski center Sobetinci PDF natisni
Ponedeljek, 08. april 2013 08:35

Občina MARKOVCI
Markovci 43
2281 MARKOVCI


Številka JN: 430-0010/2013

RAZPIS ZA ODDAJO NAROČILA
Naziv: »Večnamenski center Sobetinci«

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Predmet javnega naročila: Gradnja stavbe, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, za obdobje 2012-2014.

 

Objava: Portal javnih naročil dne 05.04.2013, pod štev. JN3792/2013
I. popravek objavljen: Portal javnih naročil dne 11.04.2013, pod štev. JN4145/2013 (korekcija popisa del)
II. popravek objavljen: Portal javnih naročil dne 16.04.2013, pod štev. JN4305/2013 (dodana priloga tekstualni
del arhitekture)

Rok oddaje ponudbe: do 15.05.2013 do 11. ure.
Odpiranje ponudb: 15.05.2013 ob 12.00 uri.
Kraj odpiranja ponudb: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci (I. nadstropje občinske stavbe)

Markovci, 16.04.2013

Priloga:
icon JR - Večnamenski center Sobetinci (40.3 MB)

Zadnjič posodobljeno Torek, 11. junij 2013 10:05
 
} catch(err) {}