Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
JR Energetska sanacija OŠ Markovci PDF natisni
Torek, 26. marec 2013 23:31

Občina MARKOVCI
Markovci 43


2281 MARKOVCI

Številka JN: 430-0009/2013

RAZPIS ZA ODDAJO NAROČILA

Naziv: "Energetska sanacija OŠ Markovci"
Razširjeni naziv: "Energetska sanacija osnovne šole Markovci"

Predmet javnega narocila: Gradnja stavbe, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.

Operacijo delno financira Ministrstvo za infrastrukturi in prostor, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 71/2012, dne 21.09.2012.

Objava: Portal javnih naročil dne 25.03.2013, pod štev. JN3372/2013

Rok oddaje ponudbe: do 24.04.2013 do 11. ure.
Odpiranje ponudb: 24.04.2013 ob 12.30 uri.
Kraj odpiranja ponudb: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci (I. nadstropje občinske stavbe)

Markovci, 25.03.2013

Priloga:
icon JR Energetska sanacija OŠ Markovci (22.51 MB)

Zadnjič posodobljeno Četrtek, 09. maj 2013 08:22
 
} catch(err) {}