Glava

Center za medgeneracijsko druženje Stojnci (ponovljen razpis - popravek 17.01.2013) PDF natisni
Ponedeljek, 07. januar 2013 18:50

Občina MARKOVCI
Markovci 43
2281 MARKOVCI

Številka JN: 430-0036/2012

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NAROČILA

Naziv: Izgradnja centra za medgeneracijsko druženje v naselju Stojnci
Skrajšan naziv: Center za medgeneracijsko druženje Stojnci (ponovljen razpis)


Objava: Portal javnih naročil dne 28.12.2012, pod štev. JN13953/2012
Popravek objavljen: Portal javnih narocil dne 17.01.2013, pod štev. JN574/2013

Operacijo delno financira Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije ter Evropski kmetijski sklad za razvoj
podeželja, na osnovi VIII. JAVNEGA RAZPISA UKREP 322, OBNOVA IN RAZVOJ VASI.

Rok oddaje ponudbe: do 27.02.2013 do 11. ure.
Odpiranje ponudb: 27.02.2013 ob 12. uri.
Kraj odpiranja ponudb: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci (I. nadstropje občinske stavbe)

Markovci, 28.12.2012
Popravek: 17.01.2013

icon Razpisna dokumentacija (1.66 MB)
icon Priloga 1 - Fasada (44.79 kB)
icon Priloga 2 - Prerez (70.22 kB)
icon Priloga 3 - Situacija (1.49 MB)
icon Priloga 4 - Tehnično (45 kB)
icon Priloga 5 - Tloris ostrešja (25.27 kB)
icon Priloga 6 - Tloris pritličja (32.06 kB)
icon Priloga 7 - Tloris strehe (10.97 kB)
icon Priloga 8 - POPISI brez cen (163 kB)
icon Celotna dokumentacija za razpis v ZIP oblika (3.41 MB)

Priloga 3 -
Zadnjič posodobljeno Torek, 12. februar 2013 14:23
 
} catch(err) {}