Glava

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti PDF natisni
Petek, 28. december 2012 10:10

Na podlagi prvega odstavka 13. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS št. 36/04-UPB1; v nadaljevanju ZLD) v zvezi z drugim odstavkom 2. člena v zvezi s prvim odstavkom 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 15/08-ZPacP, 77/08-ZDZdr in 40/12-ZUJF) in v skladu s Sklepom Občinskega sveta Občine Markovci, št. 014-0001/2012, ki je bil sprejet na 9. izredni seji, dne 10.9.2012, objavlja Občina Markovci

JAVNI RAZPIS
ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI


Razpisna dokumentacija:
icon Dokumentacija za javni razpis - Lekarniška dejavnost dopolnjena in spremenjena RD (445.5 kB)
icon Dopolnila - JR lekarniška dejavnost (65.5 kB)


Številka: 014-0001/2012
Datum: 28. 12. 2012

Milan Gabrovec, prof., s.r.
župan
Zadnjič posodobljeno Petek, 22. februar 2013 12:17
 
} catch(err) {}