Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti PDF natisni
Petek, 28. december 2012 10:10

Na podlagi prvega odstavka 13. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS št. 36/04-UPB1; v nadaljevanju ZLD) v zvezi z drugim odstavkom 2. člena v zvezi s prvim odstavkom 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 15/08-ZPacP, 77/08-ZDZdr in 40/12-ZUJF) in v skladu s Sklepom Občinskega sveta Občine Markovci, št. 014-0001/2012, ki je bil sprejet na 9. izredni seji, dne 10.9.2012, objavlja Občina Markovci

JAVNI RAZPIS
ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI


Razpisna dokumentacija:
icon Dokumentacija za javni razpis - Lekarniška dejavnost dopolnjena in spremenjena RD (445.5 kB)
icon Dopolnila - JR lekarniška dejavnost (65.5 kB)


Številka: 014-0001/2012
Datum: 28. 12. 2012

Milan Gabrovec, prof., s.r.
župan
Zadnjič posodobljeno Petek, 22. februar 2013 12:17
 
} catch(err) {}