Glava

Novost pri prometu z zemljišči PDF natisni
Nedelja, 15. julij 2012 19:08

Zakon o uravnoteženju javnih financ /ZUJF/ (Uradni list RS, št. 40/2012) tudi za občane prinaša nekatere novosti. V 138. členu določa davčne stopnje zaradi spremembe namembnosti zemljišč, v 139. členu pa zahteva, da mora zavezanec za odmero davka ob nakupu, prodaji ali menjavi priložiti dokazilo občine o spremembi namembnosti zemljišča v »zemljišče za gradnjo stavb«, iz katerega mora biti (zraven drugih podatkov) razviden datum spremembe namembnosti in velikost parcele, ki ima namembnost »zemljišča za gradnjo stavb«. Davčne stopnje določene v 138. členu ZUJF za davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišča znašajo:
– 25 %, če je od spremembe namembnosti v zemljišče za gradnjo stavb do prodaje minilo manj kot eno leto,
– 15 %, če je od spremembe namembnosti v zemljišče za gradnjo stavb do prodaje minilo eno do manj kot tri leta, in
– 5 %, če je od spremembe namembnosti v zemljišče za gradnjo stavb do prodaje minilo od treh let do vključno deset let.

Ta določila so pomembna predvsem za občane, ki želijo neko parcelo prodati ali kupiti ali menjati. Že do sedaj je občan v teh primerih potreboval potrdilo o namenski rabi zemljišča, ki ga je na podlagi vloge pripravila Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju, novost pa je dodatna vsebina, ki je v potrdilu zapisana samo v primeru, ko se v postopku ugotovi, da gre za zemljišče, ki je namenjeno gradnji stavb, in sprememba namembnosti (npr. iz kmetijskih ali gozdnih zemljišč v zemljišča namenjena za gradnjo stavb) ni starejša od deset let. V tem primeru so v tretji točki potrdila za opredelitvijo namenske rabe dodani še podatki o velikosti (površina parcele namenjene za gradnjo stavb) in datumu spremembe namembnosti. Brez navedenih podatkov prometa z zemljiščem ne bo mogoče speljati.

 

Da občanom prihranimo dodatne poti po uradih smo prilagodili tudi obrazec za vlogo za izdajo potrdila o namenski rabi, ki ga (kakor do sedaj) lahko pridobijo na sedežu občine ali na spletni strani  http://www.sou-info.si/.

Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju

Zadnjič posodobljeno Četrtek, 28. marec 2013 09:28