Glava

Javni razpis za podelitev koncesije za vzdrževanje občinskih javnih cest PDF natisni
Četrtek, 17. maj 2012 08:12

Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/2006; ZJZP) in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010 ZUKN in 57/2011; ZGJS)

Javni razpis

za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin na območju občin Spodnjega Podravja (v nadaljevanju: koncesija za vzdrževanje cest).

Naročniki: Občina Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane, Občina Dornava, Dornava 135/a, 2252 Dornava, Občina Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci, Občina Makole, Makole 42, 2321 Makole, Občina Majšperk, Majšperk 32/a, 2322 Majšperk, Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, Občina Podlehnik, Podlehnik 21, 2286 Podlehnik, Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč, Občina Hajdina, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina, Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, Občina Žetale, Žetale 4, 2287 Žetale (v nadaljevanju: občine Spodnjega Podravja).

Priloge:
icon Razpisna dokumentacija za javni razpis za podelitev koncesije za vzdrževanje občinskih javnih cest (1.59 MB)

Zadnjič posodobljeno Četrtek, 28. junij 2012 09:16
 
} catch(err) {}