Glava

Razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2012 PDF natisni
Ponedeljek, 27. februar 2012 08:45

Na podlagi 6. člena Odloka o priznanjih Občine Markovci (Uradni vestnik Radio Tednik Ptuj. št. 5/2000 in Ur. l. RS št. 26/2004, Uradno glasilo slovenskih občin št. 11/2008) Komisija za odlikovanja in priznanja   o b j a v l j a   


R A Z P I S
za podelitev občinskih priznanj v letu 2012

Občina Markovci podeljuje naslednja priznanja:

- naziv »častni občan Občine Markovci«
- plaketa občine Markovci
- listina občine Markovci
- pohvala občine Markovci

I. Občina Markovci podeljuje priznanje:
1. Naziv »častni občan Občine Markovci« se podeli posamezniku, ki s svojim delovanjem in stvaritvami na posameznih področjih življenja in dela prispeva k izjemnemu razvoju in ugledu občine.
2. Plaketa občine Markovci se podeli posameznikom v občini za pomembno in uspešno nepoklicno udejstvovanje na kateremkoli področju družbenega življenja. Plaketa se podeli tudi pravnim osebam ali posameznikom za pomembne dosežke na gospodarskem in družbenem področju dela.
3. Listina občine Markovci se podeli pravnim in civilnopravnim osebam za pomembne dosežke pri razvoju občine, za večletno delo in rezultate, s katerimi se organizacija izkaže in uspešno predstavlja občino.
4. Pohvala občine Markovci se podeli pravnim in civilnopravnim osebam v letu, ko praznujejo okrogle jubileje svojega aktivnega delovanja (10., 20., 30. itd. obletnica).

II. Predlogi za priznanje morajo vsebovati osebne podatke kandidata oziroma podatke o predlagani organizaciji, podjetju, zavodu in združenju v občini ter opis zaslug, dejanj, uspehov oziroma utemeljitev pobude za podelitev priznanja.

III. Pobude za podelitev priznanj Občine Markovci lahko dajo v pisni obliki družbe, politične stranke, zavodi, organizacije, skupnosti, društva in posamezniki.

IV. Rok za oddajo predlogov za podelitev priznanj je do vključno petka, 30. marca 2012 do 11. ure, ne glede na to, ali je predlog podan osebno ali preko pošte.
Vloge – predloge je potrebno nasloviti na Komisijo za odlikovanja in priznanja Občine Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.

Priznanja bodo podeljena ob letošnjem občinskem prazniku.

Milan Gabrovec, prof,
župan
Zadnjič posodobljeno Četrtek, 19. april 2012 08:22
 
} catch(err) {}