Glava

Občinski svet PDF natisni
Četrtek, 09. oktober 2014 01:00

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet sestavlja 10 članov -  predstavnikov političnih strank. Mandat članov občinskega sveta traja štiri leta. Naloge občinskega sveta so določene z zakonom, statutom, poslovnikom občinskega sveta in drugimi akti.

Sestav občinskega sveta:

Ime in priimek Predstavnik stranke
Danijel KEKEC LDS
Maksimiljan SAKELŠEK Skupina vol.
Peter MAJCEN SLS
Franc ROŽANC NSi
Franc KOSTANJEVEC LDS
Zvonko ČREŠNIK NSi
Marjan MEGLIČ SDS
David GABROVEC Skupina vol.
Anton KEKEC SLS
Igor AMBROŽ SDS
Maja ZEMLJARIČ Skupina vol.

icon Zapisniki sej

icon Gradivo za seje OS

Zadnjič posodobljeno Sreda, 03. december 2014 12:50