Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Javni razpis za oddajo naročila po odprtem postopku PDF natisni
Sreda, 15. februar 2012 11:33

Občina MARKOVCI
Markovci 43


2281 MARKOVCI

Številka JN: 430-0003/2012

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU

Naziv: Izgradnja nizkoenergijskega devetoddelčnega vrtca v Markovcih
Skrajšan naziv: Vrtec-novogradnja

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

Objava: Portal javnih naročil dne 16.02.2012, pod štev. JN1801/2012

Rok oddaje ponudbe: do 04.04.2012 do 11. ure.
Odpiranje ponudb: 04.04.2012 ob 12. uri.
Kraj odpiranja ponudb: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci (I. nadstropje občinske stavbe)

Markovci, 16. 2. 2012

Priloga:
icon Celotna razpisna dokumentacija za Vrtec-novogradnja (89.44 MB)

Zadnjič posodobljeno Četrtek, 19. april 2012 08:24
 
} catch(err) {}