Glava

Javni razpis za oddajo naročila po odprtem postopku PDF natisni
Sreda, 15. februar 2012 11:33

Občina MARKOVCI
Markovci 43


2281 MARKOVCI

Številka JN: 430-0003/2012

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU

Naziv: Izgradnja nizkoenergijskega devetoddelčnega vrtca v Markovcih
Skrajšan naziv: Vrtec-novogradnja

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

Objava: Portal javnih naročil dne 16.02.2012, pod štev. JN1801/2012

Rok oddaje ponudbe: do 04.04.2012 do 11. ure.
Odpiranje ponudb: 04.04.2012 ob 12. uri.
Kraj odpiranja ponudb: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci (I. nadstropje občinske stavbe)

Markovci, 16. 2. 2012

Priloga:
icon Celotna razpisna dokumentacija za Vrtec-novogradnja (89.44 MB)

Zadnjič posodobljeno Četrtek, 19. april 2012 08:24
 
} catch(err) {}