Glava

Župan Milan Gabrovec PDF natisni
Torek, 31. marec 2009 15:15

OBČINO MARKOVCI sestavlja 9 naselij in obsega 32 km2 ter šteje 4.147 prebivalcev. Razprostira se na SV Slovenije, na ravninskem delu spodnjega Ptujskega polja, predvsem na levem bregu reke Drave, medtem ko je na desnem bregu področje krajinskega parka Šturmovci, v katerem najdemo blizu 500 različnih rastlinskih vrst in preko 250 vrst ptic. Občina ima zanimivo zgodovino ter se lahko pohvali z živahnim kulturnim in družabnim utripom. V 14. stoletju je na mestu sedanje cerkve stal grad Pabstein, danes je tu moderna cerkev Sv. Marka. Sveti Marko je krajevni zavetnik, ki je branil ozemlje pred poplavljanjem in zajedanjem levega brega Drave.

župan

Največje bogastvo občine  so že od nekdaj njeni delavni in ustvarjalni ljudje. Naši kraji so znani po številnih folklornih prireditvah ter zagnanemu ohranjanju in obujanju pozabljene kulturne dediščine. V naših krajih so se ohranili številni prastari običaji, zlasti tisti, v katerih magična bitja preganjajo zimo in napovedujejo pomlad. Ime Markovci so v svet ponesli mnogi predpustni in pustni  običaji ter izvirni pustni liki: orači, piceki, ruse, vile, medvedi, kopjaši in kopajnarice ter seveda nepogrešljivi markovški koranti. Pust ali fašenk je v vaseh občine pravi ljudski praznik. Med najbolj znane pustne like in skupine spadajo kurenti, ki jim pri nas pravimo koranti. Demonski lik s svojo pojavnostjo in gibanjem preganja zimo.

Popotniki, turisti, občino Markovci je vredno videti in doživeti. Pridite in se prepričajte sami.

Prepričan sem, da je treba vizijo in strategijo razvoja občine Markovci začrtati za več let v naprej, jo predstaviti širokemu številu občank in občanov, da dodajo svoje predloge, vprašanja, pomislike, nato pa jo sprejeti na občinskem svetu kot dolgoročni strateški načrt. V njem morajo biti zajeti vsi elementi in dejavnosti, ki jih je občina dolžna zagotavljati svojim občankam in občanom (vrtec, šola, dom upokojencev, večstanovanjski objekti, individualna gradnja, kolesarske steze, infrastrukturni objekti, vaška središča, športni objekti, društvene dejavnosti, sakralni objekti in spominska obeležja, gospodarstvo in obrt, kmetijstvo, turizem...) Priprava takšnega dokumenta je dolgoročni proces, vendar se ga bomo lotili zelo zgodaj tako, da bo ugledal luč sveta v najkrajšem možnem času. V tem načrtu je treba narediti analizo stanja, ki bo odgovorila na strateška vprašanja in opredelila prednosti ter pomanjkljivosti naše občine. Pri tem moramo preučiti konkurenčnost in razpoložljivost kapitala občine, privlačnost lokacije ter pomembnost gospodarskega in družbeno-političnega okolja. Večja konkurenčnost občine zgotavlja boljše vključevanje v urbane in regionalne mreže, institucije in združenja. Ekonomska konkurenčnost omogoča ustrezno kakovost življenja posameznikov in socialnih skupin ter povečuje njihovo ekonomsko in socialno usklajenost in povezanost. Vsak posameznik je in mora biti pomemben, ne glede na njegovo versko, politično, spolno ali kakršnokoli drugo usmerjetnost. Strategija razvoja mora vsebovati elemente, ki predstavljajo "živi" del razvojnega programa, kar pomeni, da je že v fazi priprave ali celo realizacije, nekaj projektov, ki so v fazi zasnove, nato pa še tako imenovane projekte "na zalogo", s katerimi bomo vedno pripravljeni na priložnost državnih in evropskih razpisov. Osnova razvoja Občine Markovci so naše naravne danosti, tradicija in zaupanje v sposobnost in inovativnost naših prebivalcev. Z dobrimi pogoji za življenje v naši občini in za nadalnji razvoj obstoječih podjetij in oblikovanjem stimulativnega poslovnega okolja za uresničitev novih podjetniških zamisli lahko zagotovimo kontinuirani razvoj in nastajanje novega razvoja. Občino Markovci želim voditi v smeri, da jo posamezniki prepoznajo kot atraktivno lokacijo, ki jim omogoča poslovno in osebnostno rast in socialno varnost. Poleg prostorskih zmogljivosti mora občina nuditi možnost izobraževanja, skladnega s poslovnimi priložnostmi in potrebami občine, popolno informacijsko podporo v smislu ponudbe strokovnih, svetovalnih, organizacijskih in prostorskih rešitev za oblikovanje in razvoj novih podjetij. Prednostno je potrebno obravnavati razvoj malega gospodarstva in podeželja, skrb za okolje, turizem in kulturo... Moj volilni slogan je bil "Skupaj gradimo prihodnost", zato vas pozivam, da delajmo res skupaj.

Milan Gabrovec, prof.
župan
Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 10. januar 2011 21:57