Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Javno naročilo za prevoze osnovnošolskih otrok v Občini Markovci za šolska leta 2011/12, 2012/13, 2013/14 in 2014/15 PDF natisni
Sreda, 15. junij 2011 18:05

Številka: 430-0011/2011
Datum: 12. 5. 2011

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za javno naročilo:

Prevozi osnovnošolskih otrok v Občini Markovci za šolska leta 2011/12, 2012/13, 2013/14 in 2014/15

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11; v nadaljevanju ZJN-2):

1. Povabilo k oddaji ponudbe.
2. Navodila gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe.
3. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila za dokazovanje sposobnosti gospodarskega subjekta.
4. Splošni in posebni pogoji, ki bodo sestavni del pogodbe.
5. Predračun.
6. Finančna in druga zavarovanja.
7. Drugi obrazci, določeni za izdelavo ponudbe.
8. Seznam relacij s predvidenimi prihodi in odhodi.
9. Osnutek pogodbe

Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci (v nadaljevanju: naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila za:


PREVOZI OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI MARKOVCI ZA ŠOLSKA LETA 2011/12, 2012/13, 2013/14 in 2014/15.

Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila, pogoje in merila za izbiro najugodnejše ponudbe.

S spoštovanjem,

 

Vodja naročila:
Marinka BEZJAK KOLENKO
direktorica občinske uprave

Priloga:
icon Razpisna dokumentacija za prevoze osnovnošolskih otrok v Občini Markovci (1.01 MB)

Zadnjič posodobljeno Petek, 07. oktober 2011 08:14
 
} catch(err) {}