Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Poročilo o izidu glasovanja za nadomestnega člana v občinski svet občine Markovci na volitvah, dne 9.1.2011 PDF natisni
Torek, 11. januar 2011 09:36

OBČINA MARKOVCI
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Markovci 43, 2281 MARKOVCI
tel: 02/788-88-80, fax: 02/788-88-81

Občinska volilna komisija občine Markovci izdaja na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,  št. 94-4693/07 - ZLV-UPB3, 45-1987/08 - ZLV-H)  in na podlagi zapisnika o delu volilnega odbora pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve nadomestnega člana v občinski svet občine Markovci naslednje:

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja za nadomestnega člana v občinski svet občine Markovci
na volitvah, dne 09.01.2011

  • oddanih glasovnic 269
  • neveljavnih glasovnic 0
  • veljavnih glasovnic 269

Prejeti glasovi kandidatov za občinski svet po volilnih enotah:

VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 269
Neveljavnih gl.: 0
Veljavnih gl.: 269

Zap.št. Kandidat
Št. glasov % glasov
1 HAMERŠAK  FRANC 16 5.95
2 BEZJAK JOŽE 97 26.06
3 SAKLŠEK  MAKSIMILJAN 129 47.96
4 BEZJAK NADA 27 10.04

VOLIŠČE: 01-901 PREDČASNO GLASOVANJE

Zap.št. Kandidat
Št. glasov % glasov
1 HAMERŠAK FRANC 0 /
2 BEZJAK JOŽE 0 /
3 SAKLŠEK MAKSIMILJAN 0 /
4 BEZJAK NADA 0 /

VOLIŠČE: 01-997 GLASOVANJE PO POŠTI

Zap.št. Kandidat
Št. glasov % glasov
1 HAMERŠAK FRANC 0 /
2 BEZJAK JOŽE 0 /
3 SAKLŠEK MAKSIMILJAN 0 /
4 BEZJAK NADA 0 /

Kandidat, ki je bil izbran na nadomestnih volitvah v občinski svet Občine Markovci:

Zap.št. Kandidat Stranka Volilna enota Prejeti glasovi %
1 SAKELŠEK Maksimiljan ZARES
01 129
47.96

Skupni rezultat udeležbe za občinski svet na nadomestnih volitvah 9. januarja 2011:

Skupno število volivcev z območja občine: 644
Skupaj glasovalo po imeniku: 269
Skupaj glasovalo s potrdili: 0
Skupaj glasovalo: 269
Procent udeležbe v občini: 41,77 %

 

Številka: 040-0009/2010
Datum : 10.01.2011

Občinska volilna komisija
Občine Markovci

 

Predsednik OVK,
Marjan Strelec, univ. dipl. prav.
Zadnjič posodobljeno Ponedeljek, 17. januar 2011 09:55