Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Poročilo o izidu glasovanja za občinski svet občine Markovci na lokalnih volitvah, dne 10.10.2010 PDF natisni
Torek, 12. oktober 2010 08:15

OBČINA MARKOVCI
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Markovci 43, 2281 MARKOVCI
tel: 02/788-88-80, fax: 02/788-88-81

Občinska volilna komisija občine Markovci izdaja na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS št. 94/07, 45/08-ZLV-H) in na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana občine Markovci naslednje:

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja za občinski svet občine Markovci
na lokalnih volitvah, dne 10.10.2010

  • oddanih glasovnic 2238
  • neveljavnih glasovnic 27           
  • veljavnih glasovnic 2211

Prejeti glasovi kandidatov za občinski svet po volilnih enotah:

VOLILNA ENOTA 01
Oddanih gl.: 426
Neveljavnih gl.: 11
Veljavnih gl.: 415

Zap.št. Kandidat
Št. glasov % glasov
4 MILAN GABROVEC 190 45.78
7 MILAN MAJER 119 28.67
11 MAKSIMILJAN SAKELŠEK 96 23.13
3 MATILDA PETROVIČ 87 20.96
1 VALERIJA FIŠINGER 62 14.94
8 PETRA OZMEC 52 12.53
2 OLGA BEZJAK 50 12.05
9 NADA BEZJAK 43 10.36
5 METKA MAJAR 23 5.54
10 ALENKA KOSTANJEVEC 22 5.30
6 MARIJA BREČKO 13 3.13

VOLILNA ENOTA 02
Oddanih gl.: 229
Neveljavnih gl.: 2
Veljavnih gl.: 227

Zap.št. Kandidat
Št. glasov % glasov
1 FRANC FERČIČ 105 46.26
4 VLADO (VLADKO) KELENC 72 31.72
3 DEJAN KODRIČ 23 10.13
2 JANEZ MAJER 14 6.17
5 MAKS LEČNIK 13 5.73

VOLILNA ENOTA 03
Oddanih gl.: 404
Neveljavnih gl.: 1
Veljavnih gl.: 403

Zap.št. Kandidat
Št. glasov % glasov
3 FRANC ROŽANC 157 38.96
6 SLAVKO ROŽMARIN 109 27.05
10 ANTON MAJERIČ 101 25.06
2 BRANKO VINCEK 88 21.84
5 DEJAN ZEMLJARIČ 80 19.85
1 HEDVIKA ROJKO 76 18.86
8 ALEN SLANIČ 48 11.91
7 ANTON NOVOSELEC 45 11.17
9 MONIKA GABROVEC 20 4.96
4 MAJDA ČOKL 13 3.23

VOLILNA ENOTA 04
Oddanih gl.: 217
Neveljavnih gl.: 2
Veljavnih gl.: 215

Zap.št. Kandidat
Št. glasov % glasov
2 ANDREJKA MISLOVIČ 87 40.47
3 MIRAN ZAGORŠEK 47 21.86
4 MARJANA MAR 41 19.07
1 ALOJZ JANŽEKOVIČ 22 10.23
5 MATEJA ZAGORŠEK 18 8.37

VOLILNA ENOTA 05
Oddanih gl.: 257
Neveljavnih gl.: 1
Veljavnih gl.: 256

Zap.št. Kandidat
Št. glasov % glasov
2 MARJAN MEGLIČ 145 56.64
4 STANISLAV TOPLAK 55 21.48
1 MATJAŽ VERŠIČ 48 18.75
3 FRANC ZEMLJARIČ 8 3.13

VOLILNA ENOTA 06
Oddanih gl.: 183
Neveljavnih gl.: 2
Veljavnih gl.: 181

Zap.št. Kandidat
Št. glasov % glasov
6 MARKO LEPOŠA 49 27.07
2 DAVID GABROVEC 44 24.31
3 MARJAN BEZJAK 39 21.55
5 MARIJA PRELOG 28 15.47
1 STANISLAVA KNAPIČ 14 7.73
4 JANEZ FORŠTNARIČ 7 3.87

VOLILNA ENOTA 07
Oddanih gl.: 174
Neveljavnih gl.: 2
Veljavnih gl.: 172

Zap.št. Kandidat
Št. glasov % glasov
3 KONRAD JANŽEKOVIČ 96 55.81
1 BOJAN RIZMAN 51 29.65
2 MARUŠKA STRELEC 19 11.05
4 ROZA SLANA 6 3.49

VOLILNA ENOTA 08
Oddanih gl.: 169
Neveljavnih gl.: 1
Veljavnih gl.: 168

Zap.št. Kandidat
Št. glasov % glasov
2 IGOR AMBROŽ 55 32.74
4 DANIEL KOROŠEC 46 27.38
5 DARKO MEZNARIČ 25 14.88
3 BRANIMIR KODRIČ 24 14.29
1 ROMAN VNUK 18 10.71

VOLILNA ENOTA 09
Oddanih gl.: 179
Neveljavnih gl.: 5
Veljavnih gl.: 174

Zap.št. Kandidat
Št. glasov % glasov
5 IVAN SVRŽNJAK 53 30.46
3 ALEŠ BEZJAK 43 24.71
4 DRAGICA MEZNARIČ 39 22.41
2 SONJA ERLAČ 26 14.94
1 ALOJZ VERŠIČ
13 7.47

Kandidati, ki so bili izbrani na rednih lokalnih volitvah 10. oktobra 2010, v občinski svet Občine Markovci:

Zap.št. Kandidat Stranka Volilna enota Prejeti glasovi %
01 Milan GABROVEC LDS
01 190
25.10
02 Milan MAJER SLS 01 119 15.72
03
Franc FERČIČ LDS 02 105 46.26
04 Franc ROŽANC NSi 03 157 21.30
05
Slavko ROŽMARIN NSi 03 109 14.79
06
Andrejka MISLOVIČ SDS 04 87 40.47
07 Marjan MEGLIČ SDS 05 145 56.64
08
Marko LEPOŠA NSi 06 49 27.07
09
Konrad JANŽEKOVIČ LDS 07 96 55.81
10
Igor AMBROŽ SDS 08 55 32.74
11 Ivan SVRŽNJAK SLS 09 53 30.46

Skupni rezultat udeležbe za občinski svet na rednih lokalnih volitvah 10. oktobra 2010:

Skupno število volivcev z območja občine: 3398
Skupaj glasovalo po imeniku: 2238
Skupaj glasovalo s potrdili: 0
Skupaj glasovalo: 2238
Procent udeležbe v občini: 65,86 %

 

Številka: 040-0009/2010
Datum : 11.10.2010

Občinska volilna komisija
Občine Markovci

 

Predsednik OVK,
Marjan Strelec, univ. dipl. prav.
Zadnjič posodobljeno Torek, 12. oktober 2010 10:47