Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Seznam kandidatov za župana Občine Markovci PDF natisni
Petek, 17. september 2010 08:41

OBČINA MARKOVCI
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Markovci 43, 2281 MARKOVCI
tel: 02/788-88-80, fax: 02/788-88-81

Na podlagi 4. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS št. 94/07-ZLV-UPB3, 45/08-ZLV-H) v zvezi z določbami 60. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS št. 109/06-ZVDZ-UPB1, 54/07-odločba US) je občinska volilna komisija občine Markovci sestavila naslednji

SEZNAM KANDIDATOV
ZA ŽUPANA OBČINE MARKOVCI

10. OKTOBER 2010

Kandidati za župana so:

1. GABROVEC Milan, roj. 5.8.1965, stan. Bukovci 146/a, 2281 Markovci
Poklic: profesor razrednega pouka, ravnatelj OŠ
Predlagatelj: LDS - Liberalna demokracija Slovenije OO Markovci

2. FRANC KEKEC, roj.16.02.1940, stan. Bukovci 103/d, 2281 Markovci
Predmetni učitelj biologije in kemije, upokojenec
Predlagatelj: SLS- Slovenske ljudska stranka Občinski odbor Markovci

3. BEZJAK Olga, roj. 01.02.1964, stan. Bukovci 61/a, 2281 Markovci
Poklic: dipl. med. sestra in dipl. vzgojiteljica pred. vzgoje,   medicinska sestra
Predlagatelj: Skupina volivcev

4. FRANC ROŽANC, roj.13.4.1958, stan. Stojnci 49, 2281 Markovci
Ekonomist, vodja komerciale
Predlagatelj: N.Si- Nova Slovenija-Krščansko ljudska stranka Občinski odbor Markovci

 

Številka: 040-0008/2010
Datum : 17.9.2010

Občinska volilna komisija
Občine Markovci

 

Predsednik OVK,
Marjan Strelec, univ. dipl. prav.
Zadnjič posodobljeno Petek, 17. september 2010 08:47