Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Seznam kandidatov za občinski svet Občine Markovci za volitve PDF natisni
Petek, 17. september 2010 08:16

OBČINA MARKOVCI
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Markovci 43, 2281 MARKOVCI
tel: 02/788-88-80, fax: 02/788-88-81

Na podlagi 4. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS št. 94/07-ZLV-UPB3, 45/08-ZLV-H) v zvezi z določbami 60. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS št. 109/06-ZVDZ-UPB1, 54/07-odločba US) je občinska volilna komisija občine Markovci sestavila naslednji

SEZNAM KANDIDATOV
ZA OBČINSKI SVET OBČINE MARKOVCI ZA VOLITVE
10. OKTOBER 2010

Kandidati za občinski svet v volilni enoti - 001 so:

1. FIŠINGER Valerija, roj. 21.07.1975, stan. Bukovci 114, 2281 Markovci
Poklic: zdravstveni tehnik, medicinska sestra
Predlagatelj: N.Si - Nova Slovenija - krščansko ljudska stranka OO Markovci

2. BEZJAK Olga, roj. 01.02.1964, stan. Bukovci 61/a, 2281 Markovci
Poklic: dipl. med. sestra in dipl. vzgojiteljica pred. vzgoje,   medicinska sestra
Predlagatelj: Skupina volivcev

3. PETROVIČ Matilda, roj. 09.02.1954,  stan. Bukovci 59, 2281 Markovci
Poklic: medicinska sestra, patronažna sestra
Predlagatelj: SLS - Slovenska ljudska stranka OO Markovci

4. GABROVEC Milan, roj. 5.8.1965, stan. Bukovci 146/a, 2281 Markovci
Poklic: profesor razrednega pouka, ravnatelj OŠ
Predlagatelj: LDS - Liberalna demokracija Slovenije OO Markovci

5. MAJAR Metka, roj. 21.01.1967, stan. Bukovci 19, 2281 Markovci
Poklic: kuharska pomočnica, gospodinja-negovalka
Predlagatelj: N.Si - Nova Slovenija - krščansko ljudska stranka OO Markovci

6. BREČKO Marija, roj. 05.08.1947, Bukovci 38, 2281 Markovci
Poklic: natakarica, upokojenka
Predlagatelj: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev OO Markovci

7. MAJER Milan, roj. 09.05.1955, stan. Bukovci 115, 2281 Markovci
Poklic: avtoličar, samostojni podjetnik   
Predlagatelj: SLS - Slovenska ljudska stranka OO Markovci

8. OZMEC Petra, roj. 14.09.1967, stan. Bukovci 32/a, 2281 Markovci
Poklic: ekonomist, direktor podjetja
Predlagatelj: SDS - Slovenska demokratska stranka, OO Markovci

9. BEZJAK Nada, roj. 20.09.1950, Bukovci 126/a, 2281 Markovci
Poklic: prodajalka, upokojenka
Predlagatelj: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev OO Markovci

10. KOSTANJEVEC Alenka, roj. 15.11.1983, Bukovci 119/a, 2281 Markovci
Poklic: frizerka, frizerka
Predlagatelj: ZARES-nova politika OO Markovci

11. SAKELŠEK Maksimiljan, roj. 25.04.1984, Bukovci 132/a, 2281 Markovci
Poklic: elektrotehnik elektronik, vzdrževalec
Predlagatelj: ZARES-nova politika OO Markovci

 

Kandidati  za  občinski svet v volilni enoti - 002 so:

1. FERČIČ Franc, roj. 04.01.1955, stan. Bukovci 99/d
Poklic: dipl. ing. strojništva, direktor delniške družbe
Predlagatelj: LDS - Liberalna demokracija Slovenije OO Markovci

2. MAJER Janez, roj. 21.07.1927, stan. Bukovci 99, 2281 Markovci
Poklic: rudar, upokojenec
Predlagatelj: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev OO Markovci

3. KODRIČ Dejan, roj. 26.04.1980, Bukovci 95, 2281 Markovci
Poklic: komercialist, dekorater
Predlagatelj: ZARES-nova politika OO Markovci

4. KELENC Vladko (Vlado), roj. 29.05.1962,  stan. Stojnci 22/b, 2281 Markovci
Poklic: voznik-avtomehanik, voznik -avtomehanik
Predlagatelj: N.Si - Nova Slovenija-krščansko ljudska stranka OO Markovci

5. LEČNIK Maks, roj. 03.05.1966, stan. Stojnci 6, 2281 Markovci
Poklic: poklicna šola, samostojni obrtnik
Predlagatelj: SLS - Slovenska ljudska stranka OO Markovci

 

Kandidati  za  občinski svet v volilni enoti - 003 so:

1. ROJKO Hedvika, roj. 12.09.1974, stan. Stojnci 138/d, 2281 Markovci
Poklic: kmetijski tehnik, gospodinja
Predlagatelj: SLS - Slovenska ljudska stranka OO Markovci

2. VINCEK Branko, roj. 27.01.1959, stan. Stojnci 140/c, 2281 Markovci
Poklic: policist, upokojenec
Predlagatelj: SLS - Slovenska ljudska stranka OO Markovci

3. ROŽANC Franc, roj. 13.04.1958, stan. Stojnci 49
Poklic: ekonomist, vodja komerciale
Predlagatelj: N.Si - Nova Slovenija - krščansko ljudska stranka OO Markovci

4. ČOKL Majda, roj. 25.06.1952, Stojnci 148, 2281 Markovci
Poklic: medicinska sestra, upokojenka
Predlagatelj: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev OO Markovci

5. ZEMLJARIČ Dejan, roj. 19.02.1986, Stojnci 132, 2281 Markovci
Poklic: elektrotehnik-elektronik, serviser
Predlagatelj: ZARES-nova politika OO Markovci

6. ROŽMARIN Slavko, roj. 19.03.1956,  stan. Stojnci 60, 2281 Markovci
Poklic: komercialni tehnik, ekonom
Predlagatelj: N.Si - Nova Slovenija-krščansko ljudska stranka OO Markovci

7. NOVOSELEC Anton, roj. 09.10.1945, stan. Stojnci 145, 2281 Markovci
Poklic: avtomehanik, upokojenec
Predlagatelj: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev OO Markovci

8. SLANIČ Alen, roj. 30.08.1977, stan. Stojnci 92, 2281 Markovci
Poklic: elektrotehnik, pismonoša
Predlagatelj: LDS - Liberalna demokracija Slovenije OO Markovci

9. GABROVEC Monika, roj. 23.10.1985, Stojnci 102, 2281 Markovci
Poklic: modni oblikovalec, brezposelna
Predlagatelj: ZARES-nova politika OO Markovci

10. MAJERIČ Anton, roj. 02.01.1956, stan. Stojnci 43,  2281 Markovci
Poklic: policist, upokojenec
Predlagatelj: SDS - Slovenska demokratska stranka, OO Markovci

 

Kandidati  za  občinski svet v volilni enoti - 004 so:

1. JANŽEKOVIČ Alojz, roj. 21.06.1942, Strelci 5, 2281 Markovci
Poklic: kovač, upokojenec
Predlagatelj: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev OO Markovci

2. MISLOVIČ Andrejka, roj. 25.05.1967, stan. Borovci 60, 2281 Markovci
Poklic: kemijski tehnik,
Predlagatelj: SDS - Slovenska demokratska stranka, OO Markovci

3. ZAGORŠEK Miran, roj. 03.05.1964, stan. Borovci 24, 2281 Markovci
Poklic: kmetijec, kmetovalec
Predlagatelj: SLS - Slovenska ljudska stranka OO Markovci

4. MAR Marjana, roj. 11.07.1979, stan. Strelci 13/a
Poklic: ekonomski tehnik, poslovodja
Predlagatelj: N.Si - Nova Slovenija,-krščanska ljudska stranka OO Markovci

5. ZAGORŠEK Mateja, roj. 08.03.1978, stan. Borovci 30/b, 2281 Markovci
Poklic: slaščičarka, slaščičarka
Predlagatelj: LDS - Liberalna demokracija Slovenije OO Markovci

 

Kandidati za občinski svet v volilni enoti - 005 so:

1. VERŠIČ Matjaž, roj. 03.10.1986, Sobetinci 27, 2281 Markovci
Poklic: gimnazijski maturant, študent
Predlagatelj: ZARES-nova politika OO Markovci

2. MEGLIČ Marjan, roj. 21.11.1967, stan. Prvenci 6/c, 2281 Markovci
Poklic: dip. zdravstvenik, vodja tima zdravstvene nege
Predlagatelj: SDS - Slovenska demokratska stranka, OO Markovci

3. ZEMLJARIČ Franc, roj. 09.06.1933, Prvenci 8/a, 2281 Markovci
Poklic: šofer, upokojenec
Predlagatelj: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev OO Markovci

4. TOPLAK Stanislav,  roj. 26.09.1944, stan. Sobetinci 25, 2281 Markovci
Poklic: uni. dipl. ekonomist, upokojenec
Predlagatelj: N.Si- Nova Slovenija-krščansko ljudska stranka OO Markovci

 

Kandidati za občinski svet v volilni enoti - 006 so:

1. KNAPIČ Stanislava, roj. 04.03.1945, Markovci 33/a, 2281 Markovci
Poklic: učiteljica, upokojenka
Predlagatelj: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev OO Markovci

2. GABROVEC David
, roj. 15.08.1986, stan. Markovci 31/c, 2281 Markovci
Poklic: univerzitetni dipl. pravnik, brezposelni
Predlagatelj: Skupina volivcev

3. BEZJAK Marjan, roj. 05.08.1954, stan. Markovci 20/a, 2281 Markovci
Poklic:  klepar, vodja prodaje in proizvodnje
Predlagatelj: SDS - Slovenska demokratska stranka, OO Markovci

4. FORŠTNARIČ Janez, roj. 14.04.1963, stan. Markovci 25, 2281 Markovci
Poklic: električar, vzdrževalec
Predlagatelj: SLS - Slovenska ljudska stranka OO Markovci

5. PRELOG Marija, roj. 21.03.1965, stan. Markovci 52, 2281 Markovci
Poklic:  kemijsko-farmacevtski tehnik, farmacevtski tehnik
Predlagatelj: LDS-Liberalna demokracija Slovenije OO Markovci

6. LEPOŠA Marko, roj. 31.03.1975, stan. Markovci 70
Poklic: strojni tehnik, komercialist
Predlagatelj: N.Si- Nova Slovenija-krščansko ljudska stranka OO Markovci

 

Kandidati za občinski svet v volilni enoti - 007 so:

1. RIZMAN Bojan, roj. 19.09.1975, stan. Nova vas pri Markovcih 91
Poklic: uni. dipl. inž. Strojništva, odgovorni projektant strojnih instalacij
Predlagatelj:  N.Si - Nova Slovenija,-krščanska ljudska stranka OO Markovci

2. STRELEC Maruška, roj. 06.07.1975, stan. Nova vas pri Markovcih 95/a, 2281 Markovci
Poklic: gim. Maturant, vodja podjetja
Predlagatelj: SDS - Slovenska demokratska stranka, OO Markovci

3. JANŽEKOVIČ Konrad, roj. 2.5.1957, Nova vas pri Markovcih 75/b, 2281 Markovci
Poklic:  prodajalec, prodajalec
Predlagatelj: LDS - Liberalna demokracija Slovenije OO Markovci

4. SLANA Roza, roj. 09.07.1941, Nova vas 10, 2281 Markovci
Poklic: delavka, upokojenka
Predlagatelj: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev OO Markovci

 

Kandidati za občinski svet v volilni enoti - 008 so:

1. VNUK Roman, roj. 13.12.1965, stan. Zabovci 60, 2281 Markovci
Poklic: inženir telekomunikacij, vzdrževanje TK naprav in omrežja
Predlagatelj: LDS - Liberalna demokracija Slovenije OO Markovci

2. AMBROŽ Igor, roj. 05.01.1983, stan. Zabovci 19, 2281 Markovci
Poklic: elektrotehnik-elektronik, monter KTV sistemov
Predlagatelj: SDS - Slovenska demokratska stranka, OO Markovci

3. KODRIČ Branimir, roj. 08.07.1950, Zabovci 43/b, 2281 Markovci
Poklic: elektro tehnik, upokojenec
Predlagatelj: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev OO Markovci

4. KOROŠEC Daniel, roj. 17.01.1965, stan. Zabovci 40, 2281 Markovci
Poklic: mlinar, mlinar
Predlagatelj: SLS - Slovenska ljudska stranka OO Markovci

5. MEZNARIČ Darko, roj. 24.03.1973, stan. Zabovci 44
Poklic: strojni tehnik, programer-svetovalec
Predlagatelj: N.Si- Nova Slovenija-krščansko ljudska stranka OO Markovci

 

Kandidati za občinski svet v volilni enoti - 009 so:

1. VERŠIČ Alojz, roj. 23.05.1950, Markovci 65/a, 2281 Markovci
Poklic: skladiščnik, upokojenec
Predlagatelj: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev OO Markovci

2. ERLAČ Sonja, roj. 12.11.1956, stan. Zabovci 101, 2281 Markovci
Poklic: osnovna šola, gospodinja
Predlagatelj: LDS - Liberalna demokracija Slovenije OO Markovci

3. BEZJAK Aleš, roj. 09.06.1979, stan. Nova vas pri Markovcih 4, 2281 Markovci
Poklic: zidar, opravljalec naprav
Predlagatelj: SDS - Slovenska demokratska stranka, OO Markovci

4. MEZNARIČ Dragica, roj. 12.3.1964, stan. Markovci 67/c, 2281 Markovci
Poklic:  ekonomski tehnik, referentka
Predlagatelj: N.Si- Nova Slovenija-krščansko ljudska stranka OO Markovci

5. SVRŽNJAK Ivan, roj. 01.09.1960, stan. Markovci 61, 2281 Markovci
Poklic: ekonomist, računovodja
Predlagatelj: SLS - Slovenska ljudska stranka OO Markovci

 

Številka: 040-0008/2010
Datum : 17.9.2010

Občinska volilna komisija
Občine Markovci

 

Predsednik OVK,
Marjan Strelec, univ. dipl. prav.
Zadnjič posodobljeno Petek, 17. september 2010 11:18