Glava

Osnovni podatki

Občina Markovci
Markovci 43
SI-2281 MARKOVCI

Telefon: +386 (2) 7888880
Fax: +386 (2) 7888881

E-pošta: tajnistvo@markovci.si

Davčna: 57234213
Matična: 1357492000

Več...

Katalog informacij javnega značaja

V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili Katalog informacij javnega značaja Občine Markovci

Lex Locais

Ptujsko polje
Odločba o določitvi volišč PDF natisni
Četrtek, 09. september 2010 09:55

OBČINA MARKOVCI
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Markovci 43, 2281 MARKOVCI
tel: 02/788-88-80, fax: 02/788-88-81

Številka: 040-0003/2010
Datum: 18.8.2010

Na podlagi 3. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l. RS, št. 94/07-ZLV-UPB3  in 45/08-ZLV-H) Občinska volilna komisija občine Markovci  izdaja

O D L O Č B O
o določitvi volišč

za izvedbo volitev v občinski svet in župana na območju občine Markovci po volilnih enotah.

Volilna enota Sedež volišča Volilno območje
1. Gasilski dom Bukovci 103/c Obsega naselje Bukovci (brez JV dela)
2. Gasilski dom Bukovci 103/c in
Zgradba bivše mlekarne, Stojnci 34
Obsega JV del naselja Bukovci in
SZ del naselja Stojnci
3. Zgradba bivše mlekarne, Stojnci 34 Obsega naselje Stojnci (brez SZ dela)
4. Gasilski dom Borovci 13
Poslovna stavba Toplak, v Strelcih 5/a
Obsega naselje Borovci
Obsega naselje Strelci
5. Gasilski dom Sobetinci 37
Gasilski dom Prvenci, Prvenci 9/a
Obsega naselji Sobetinci
Obsega naselje Prvenci
6. Gasilski dom Markovci, Markovci 59 Obsega naselje Markovci (brez J dela)
7. Gasilski dom Nova vas 47/a Obsega naselje Nova vas (brez SZ dela)
8. Gasilski dom Zabovci 30 Obsega naselje Zabovci (brez SZ dela)
9. Gasilski dom Zabovci 30,
Gasilski dom Markovci 59 in
Gasilski dom Nova vas 47/a
Obsega SZ del vasi Zabovci,
J del naselja Markovci in
SZ del naselja Nova vas
901. Sedež OVK, Markovci 43 Predčasno volišče
997. Sedež OVK, Markovci 43 Glasovanje po pošti
950. Gasilski dom Markovci, Markovci 59 Volišče za invalide
Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Markovci
Marjan STRELEC univ.dipl.prav.
Zadnjič posodobljeno Četrtek, 09. september 2010 10:13
 
} catch(err) {}